Ersättning

I en undersökning gjord av Eurostat för 2018 visar det sig att hälften av de arbetslösa i Sverige riskerar att hamna i fattigdom. Detta gör att Sverige trots sina välkända välfärdsstat rankar betydligt lägre än grannlandet Finland. I både Finland och Cypern riskerar nämligen enbart bara 37% av de arbetslösa att hamna i fattigdom.

Sverige sämre än grannländerna

Den svenska välfärdsstaten kan vara en av de mer kända i världen. Men i den nyligen presenterade undersökningen framkommer vissa brister. Att hälften av alla arbetslösa riskerar att leva i fattigdom är inte extremt högt i förhållande till övriga Europa, men sämst i vårt närområde. Danmark, Norge och Finland har betydligt bättre siffror än Sverige. Förklaringen till detta är enligt Ulrika Vedin som jobbar hos LO som arbetsmarknadsutredare två separata faktorer. Dels är det för få som innefattas i arbetslöshetsförsäkringen och dels är ersättningen man som arbetslös får ut alldeles för låg, berättar hon i en intervju med Dagens Arena.

Tips! Genom att se till att vara medlem i en A-kassa kan du få betydligt bättre chanser ekonomiskt under en arbetslöshet.

Problemen Ulrika Vedin lyfter är även de som nämnts av flera andra. Detta visar även på vikten av att privatpersoner både hittar rätt A-kassa samt att de efter behov tecknar fristående inkomstförsäkringar.

Etableringsarbetslöshet kan vara avgörande

Utöver dåliga ersättningssystem så pekas även antalet etableringsarbetslösa ut som en del av problematiken. Detta eftersom att Sverige har en relativt hög andel nyanlända som befinner sig i arbetslöshet. Eftersom dessa individer ofta har lägre utbildningskapital kan integrationen på arbetsmarknaden ta längre tid. Under tiden de söker arbete saknar de även alla typer av ersättningar från arbetslöshet, eftersom de inte tidigare jobbat i Sverige. För att motverka denna utveckling tros alltså en satsning på ökad integration på arbetsmarknaden vara ett viktigt verktyg.

Tänk på! Siffrorna tros dels bero på antalet nyanlända som inte befinner sig på arbetsmarknaden, men även i stor utsträckning utformningen av ersättningssystemen.

Det här bekräftas även till viss del av det faktum att Tyskland som har hög andel nyanlända är allra sämst i undersökning med 70% risk att hamna i fattigdom vid arbetslöshet. Utöver detta anses dock utformningen av ersättningssystemen vara en minst lika viktig faktor för andelen arbetslösa som riskerar fattigdom.