kollage hand som tar ut sedlar ur plånbok och foto IAFs analyschef Jessica IdbrantEnligt Jessica Idbrant, analyschef på IAF, beror de felaktiga utbetalningarna på bristande kommunikation mellan arbetsförmedlingen och a-kassorna. Foto: connel/Shutterstock.com, Per-Arne Rynning/IAF

A-kassa

En rapport som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF har gjort visar att svenska a-kassor har gjort felaktiga utbetalningar på mellan 261 och 553 miljoner kronor. Den främsta anledningen är bristande kommunikation mellan arbetsförmedlingen och a-kassorna. 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringar, IAF har i en undersökning kommit fram till att kostnaden för de felaktiga utbetalningar som Sveriges a-kassor under 2017 gjort uppgår till mellan 261 och 553 miljoner kronor. 

Felaktiga utbetalningar beror på bristande kontroller av arbetssökande

Det finns flera orsaker till att Arbetsförmedlingen brister i sina kontroller vilket lett till att svenska a-kassor gjort felaktiga utbetalningar till arbetssökande. Den vanligast anledning till felaktiga utbetalningar är att a-kassorna inte blivit meddelade om en arbetssökande inte sköter sig när det gäller sitt arbetssökande. Att söka för få lämpliga arbeten är det vanligaste sättet att missköta sitt arbetssökande på.

Enligt IAFs chef vid analysenheten, Jessica Idbrant uppstår situationen med felaktiga utbetalningar just för att Arbetsförmedlingen underlåter sig att skicka underrättelser till arbetslöshetskassorna i situationer där de borde göra det. Det tycker IAF är helt oacceptabelt, det rapporterar tidningen Kollega.

IAF tycker att Arbetsförmedlingarna borde stärka sina kontroller av de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Till exempel skulle Arbetsförmedlingen kunna göra stickprover hos arbetsgivare. 

Orsaken till felaktiga utbetalningar är större hos Arbetsförmedlingen än hos a-kassorna

Enligt rapporten gör även a-kassorna fel men i förhållande till Arbetsförmedlingens brister är de förhållandevis små och det handlar om mycket mindre belopp. Av de belopp som a-kassorna betalat ut fel handlar cirka en tredjedel om att man betalat ut för lite i ersättning. 

Enligt Jessica Idebrant visar granskningen av arbetslöshetskassorna att det rör sig om några enstaka fel och de brister de sett handlar om små belopp. Vidare har alla avslagsärenden varit riktiga.

Andra anledningar till att det skett felaktiga utbetalningar är att studenter och företagare fått a-kassa fast de inte har haft rätt till den ersättningen.