fraktfartyg i hamnKonflikten mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar fortsätter. Foto: TasfotoNL/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Konflikten mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet fortsätter trots medlingsförsök. Åtta nya lockouter och strejker väntas under nästa vecka skriver Transportarbetaren

Trots försök till medling pågår fortfarande konflikten mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet, och under nästa vecka väntas åtta nya lockouter och strejker. Transportarbetaren har tidigare rapporterat om att Sveriges Hamnar inte vill träffa Hamnarbetarförbundet under den pågående konflikten.

Sedan i tisdags, då HF-medlemmarna på Shorelinks lockoutades har det varit konfliktfria dagar och ingen har strejkat. Däremot pågår nyanställnings- och övertidsblockad. 

Vill inte förhandla direkt, all medling sker via medlare

Enligt Mattias Dahl, vd på Transportföretagen är det viktigt att understryka att arbetsgivarsidan inte kommer att förhandla direkt med dem som riktar strejk mot dem. Så länge medling pågår sker all kontakt via medlaren. Det är enligt den ordningen vi gör det i Sverige.

Både Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har under tisdagen och onsdagen träffat medlarna. 

Flera strejker väntas

Flera konfliktvarsel har under veckan skickats mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar. Bland annat kommer HF:s medlemmar vid hamnarna i Mönsterås och Halmstad den 6 februari punktstrejka. 

Den 7 februari väntas åter igen punktstrejkar i Halmstad och Mönsterås av HF:s medlemmar, men nu även i Sundsvall. Där svarar arbetsgivarna med att lockouta arbetare som strejkar i Sundsvall och Halmstad.

Den 8 februari väntas strejk på två arbetsplatser vid Umeås hamn i Holmsund av HF:s medlemmar. Förutom detta kommer det strejkas i Karlshamn och Sundsvall. Samtliga strejkande, förutom de som jobbar med Nord Stream, kommer att lockoutas av Sveriges hamnar.