man vägrar underteckna dokument kvinna håller fram pennaHandels har meddelat att man inte kommer ansluta sig till las-uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Foto: Bacho/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Förra veckan blev det klart att LO-förbunden Kommunal och IF Metall kommer att ansluta sig till las-överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv, men Handels har däremot valt att avstå. Enligt Handels ordförande Linda Palmetzhofer är det fortfarande ”för mycket som är dåligt och för lite som är bra”. Det skriver Handelsnytt.

Efter vissa förändringar i anställningsskyddet, till exempel när det gäller visstidsanställningar och det som kallas hyvling, meddelade LO-förbunden Kommunal och IF Metall att de båda ställer sig bakom las-överenskommelsen som slutits mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Handels har däremot inte ändrat åsikt. Förbundet menar att de förändringar som gjorts inte är tillräckliga. 

Enligt Linda Palmetzhofer, Handels ordförande, är det helt enkelt fortfarande ”för mycket som är dåligt och för lite som är bra” för att Handels ska ställa sig bakom las-uppgörelsen.

Inga förbättringar för Handels medlemmar

Linda Palmetzhofer menar att förändringarna inte kommer innebära några förbättrade villkor för förbundets medlemmar. Reglerna gällande visstidsanställning och hyvling ingår till exempel redan i Handels kollektivavtal, och är enligt förbundet även bättre på vissa punkter.

– Huvudproblemet med att arbetsgivare kan visstidsanställa utan objektiva skäl kvarstår och vi har redan reglerat så att allmän visstid snabbare blir fast tjänst i våra kollektivavtal, säger Linda Palmetzhofer till Handelsnytt.

Splittrat inom LO

Turbulensen inom LO har varit påtaglig den senaste tiden. Linda Palmetzhofer tror att det kommer ta ett bra tag innan saker och ting lugnar ner sig, men tvivlar inte på att förbundet kommer klara utmaningarna utan större problem. Handels siktar nu på att fortsätta yrka för bättre villkor för medlemmarna och de anställda på marknaden – både i förhandlingar och inför lagstiftning.

Vad innebär las-uppgörelsen?

Överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK gäller omställning och anställningsskydd. Inledningsvis ingick även LO, men i oktober tackade organisationen ändå nej till att ansluta sig. Dock kan enskilda förbund välja att ställa sig bakom las-överenskommelsen, vilket IF Metall och Kommunal alltså har gjort. När överenskommelsen väl har lämnats in till riksdag och regering går det inte att göra några ändringar.