Foto: Lennart Perlenhem

Arbetsmarknad

Justitieombudsmannen riktar kritik mot Arbetsförmedlingen. Myndighetens system leder till att handläggarna inte kan följa lagen. Bristerna har funnits i flera år men trots det har ingenting gjorts för att åtgärda problemen.

Kritiken som JO riktar kommer efter att man bland annat granskat ärenden om återkallelse av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin. Vissa ärenden dokumenterades inte överhuvudtaget, andra var fulla av språkliga brister. Många gånger förekom även förkortningar och interna termer som inte förklarades.

Arbetsförmedlingens system får handläggare att bryta mot lagen

Inspektionen skedde på ett enskilt kontor och där uppgav man att anledningen till den bristfälliga dokumentationen har att göra med det system man på Arbetsförmedlingen använder sig av. Myndighetens informationssystem AIS har nämligen ett begränsat utrymme för text vilket tvingat handläggarna att använda förkortningar.
Handläggarna har på grund av systemets begränsning inte kunnat följa lagen som finns gällande hur dokumentationen ska gå till. Ett nytt informationssystem ska dock vara på ingång, uppger tidningen Publikt.

JO har uppmärksammat bristerna vid två tidigare tillfällen

JO menar att det är anmärkningsvärt att dessa brister finns. Redan 2013 och 2015 har JO, efter granskningar, kommit med liknande påpekanden, men uppenbarligen har inget gjorts för att åtgärda problemet.
I sitt beslut har JO meddelat att det är allvarligt att myndigheten har ett system som innebär att de anställda inte kan utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.