Pressbild på unionens kassaföreståndare harald peterson som sitter i soffa.Unionens a-kassa har lyckats få ner väntetiderna rejält. Kassaföreståndaren Harald Peterson berättar att mer jobb, tydliga veckomål och stöd från andra a-kassor har varit nyckeln. Foto: Mattias Lindbäck

A-kassa

För några månader sedan hade Unionens a-kassa en väntetid på i genomsnitt tio veckor, men IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) gick och startade ett ärende med ultimatum om att få ner väntetiderna till fem veckor innan årsskiftet. Och enligt IAF:s senaste siffror har Unionen redan lyckats med det. Det rapporterar Kollega.

Efter sommaren tampades Unionens a-kassa både med en cyberattack och krångel i ärendehanteringssystemet, vilket hade negativa effekter på deras handläggningstider och utbetalningar. När den genomsnittliga väntetiden uppgick till hela tio veckor gick IAF in och ställde ultimatumet: få ner handläggningstiderna till fem veckor innan årsskiftet annars kan statsbidraget helt eller delvis dras in.

Och IAF:s senaste statistik visar att Unionen redan har kommit i mål.

Mer jobb och stöd från andra a-kassor har varit nyckeln

Nyckeln till framgång har enligt kassaföreståndaren Harald Peterson varit att handläggarna helt enkelt har jobbat mer (med två återhämtningsveckor), men även att de har satt upp tydliga veckomål och varit noga med att följa upp arbetet.

Han tillägger att de även har fått stöd från andra a-kassor, vilket såklart har underlättat.

Jobbar på att förbättra tillgängligheten

Precis som Kollega påpekar har många av Unionens a-kassas medlemmar tidigare vittnat om svårigheter att nå fram till sina handläggare, eftersom telefontiden har legat på blott en timme om dagen.

Harald Peterson får frågan om det kommer bli enklare för medlemmarna att nå sina handläggare framöver. Hans svar är att de arbetar långsiktigt och nu bygger vidare för att kunna hålla sig på ett stabilt arbetsläge och även kunna förbättra tillgängligheten.