Kvinna knappar på miniräknare och skriver på laptop samtidigt.Den stora medlemstillströmningen till Handels a-kassa under våren gjorde att man blev tvungen att anställa 30 nya personer. Dessutom fick man ta hjälp av Handels för att skriva in alla nya medlemmar. Foto: Proxima Studio/Shutterstock.com

A-kassa

För att hantera den enorma belastningen som coronapandemin medfört har Handels fått hantera situationen genom övertid och nyanställningar. Vid årsskiftet ändrades vissa regler på nytt och avgiften höjdes, skriver Handelsnytt.

Coronapandemin ökade trycket på a-kassorna i Sverige som hade ett rekordår under 2020. Medlemsantalet ökade med 270 000 personer. Handels fick 24 000 nya medlemmar vilket är en ökning med 15 procent. 

Enorm tillströmning under mars och april

Tillströmningen var som allra störst i mars och april när regeringen ändrade ersättningstaket och reglerna för a-kassa.

Enligt Handels a-kassas kassaföreståndare, Kim Sandberg, var det många fler som insåg att de behövde vara med i a-kassan. Under den tiden saknade Handels a-kassa resurser för att ta sig an den stora anstormningen. Man anställde 30 nya personer till a-kassan och man fick hjälp även av Handels för att skriva in de nya medlemmarna. 

Sedan coronapandemins utbrott i mars månad har de flesta arbetat hemifrån förutom den introduktionen som de nyanställda fått på kontoren i Luleå och Eskilstuna.

Handels – hårt drabbad bransch i pandemin

Pandemin slog hårt mot flera branscher och handeln var en av de värst drabbade branscherna i början av pandemins utbrott när många blev arbetslösa. 

Till Handelsnytt säger Kim Sandberg att en stor del av debatten har gått ut på folk inte ska handla.

Antalet som fick ersättning från Handels a-kassa under 2020 uppgick till 20 128 personer. Jämfört med 2019 är det 41 procent fler. Det ledde till en kraftigt ökad arbetsbörda för de anställda på Handels a-kassa och flera har behövt arbeta övertid. 

Enligt Kim Sandberg har en del fått arbeta övertid, men bara så mycket som lagen tillåter. Man måste ta hänsyn till hur mycket folk orkar med. Man vill inte att de ska bli sjuka. 

Genomströmningstiden fortsätter att minska

I december var genomströmningstiden, från det att man anmäler sig som arbetslös tills a-kassan betalar ut pengar, 10 veckor. Även om antalet ansökningar till a-kassan fortfarande är dubbelt så hög som innan pandemin är genomströmningstiden på väg att minska till mellan 6 och 7 veckor, vilket är mer normalt.

Enligt Kim Sandberg tar det cirka ett år för en nyanställd att klara arbetet helt självständigt. De nyanställda kommer bli ännu mer effektiva under våren.

Riskdagen beslutade i höstas om att det höjda ersättningstaket blir kvar till och med 2022. Den ökade administrationen och den höjda ersättningsnivån har lett till att Handels a-kassa tvingades höja medlemsavgiften med 13 kronor till 145 kronor i månaden.