hand håller i svenska sedlarDen som är arbetslös får mer pengar i a-kassa även under de kommande två åren. Foto: connel/Shutterstock.com

A-kassa

Det lättade arbetsvillkoret och den högre ersättningen förlängs till och med årsskiftet 2022–2023. Även a-kassans lättnader för företagare förlängs. Däremot återinförs kravet på 12 månaders medlemskap och de 6 karensdagarna redan 2021, skriver Handels a-kassa i ett pressmeddelande.

Under hösten har regeringen föreslagit att förlänga några av de tillfälligt ändrade reglerna för a-kassan. Förra veckan röstade riksdagen ja till förslaget. Det innebär att dessa delar av lättnaderna hos a-kassan fortsätter gälla i två år till, under hela 2021 och 2022.

Arbetsvillkoret gör att fler kan få a-kassa

Det nuvarande arbetsvillkoret är att du ska ha arbetat minst 60 timmar i månaden under minst sex månader för att få a-kassa. Alternativt ska du ha jobbat minst 420 timmar totalt under en sammanhängande period på sex månader, där varje månad måste innehålla minst 40 arbetade timmar.

Vanligtvis gäller i stället 80 timmar i månaden eller totalt 480 timmar med minst 50 timmar per månad. Men enligt de lägre villkoren kan även den som arbetat mindre än halvtid få rätt till a-kassa.

Högre ersättning för medlemmar och icke-medlemmar

Den som är medlem i a-kassan får ersättning baserat på sin inkomst, medan den som inte är medlem får en grundersättning. Just nu har dock båda högre ersättning än med de ordinarie reglerna.

Ersättningsnivåerna för båda kommer att ligga kvar på de högre nivåerna under de två kommande åren.

Lättare för företagare att få a-kassa även nästa år

Egenföretagare som vill ha a-kassa måste lägga företaget vilande. Det kan man vanligtvis bara göra vart femte år. Under 2020 görs ett undantag för detta, och det undantaget kommer även att göras för år 2021.

Det är också fortsatt tillåtet för företagare att utföra vissa åtgärder i sitt företag medan det är vilande, utan att riskera sin a-kassa.

Medlemsvillkor och karensdagar återinförs efter årsskiftet

Medan dessa två regler förlängs, upphör dock de övriga att gälla redan 3 januari 2021.

Det innebär för det första att medlemsvillkoret återgår till det vanliga. Den senaste tiden har varje månad som medlem i a-kassan räknats som fyra, så att det har räckt med tre medlemsmånader för att få a-kassa. Från den 3 januari är det återigen 12 månader som krävs för att få söka ersättning baserat på inkomst.

Ersättningen kommer inte heller betalas ut från dag ett längre. I stället gäller 6 karensdagar först innan du får a-kassan utbetalt.