Ett gammalt lyckligt par sitter vid ett köksbord och äter tillsammans.Att pensionsåldern kommer att höjas är någonting som kommer att ske i takt med att vi lever längre. Men pandemin har förhindrat ett beslutsfattande och nu skjuter man upp det ytterligare ett år. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock

Politik

Sverige är en del av den pensionstrend vi kan se i dag hos länder som är medlemmar i OECD. Den höjda pensionsåldern ligger än så länge på hyllan, skriver Dagens Arena.

Formellt skulle ett beslut gällande höjd pensionsålder ha fattats redan förra året, men nu skjuter man upp beslutsfattandet till nästa år. Än så länge fortsätter alltså den svenska pensionsåldern att vara 65 år.

Beslut gällande pensionsåldern skjuts upp

Sverige skulle ha beslutat om höjd pensionsålder redan förra året, men den rådande pandemin satte stopp för planerna. Samma sak hände i flera länder som är medlemmar i OECD. I vissa fall har pensionsåldern till och med sänkts.

– Det formella beslutet skulle först ha fattats förra året. Sedan skulle det fattas i år, men det har man inte gjort. Nu siktar man på att ta beslutet 2022, säger Ole Settergren.

Men att fatta ett beslut är inte en enkel process. Förutom att det måste vara en överenskommelse mellan riksdagens sex partier måste regeringen dessutom ta hänsyn till pensionsgruppen.

Att höja pensionen är minst sagt en laddad fråga och det finns spekulationer om att politikerna kommer att vilja vänta med att fatta ett beslut till efter valet nästa år. Beroende på hur partierna ställer sig till förslaget om höjd pensionsålder riskerar de nämligen att förlora många väljare.

Pensionsåldern kan höjas 2023

Enligt Ole Settergren kommer pensionsåldern som tidigast att höjas 2023. Då handlar det om en höjning från 65 år till 66 år. Allmän pension ska dessutom höjas till 63 år.

Ett annat förslag som ligger på bordet är att år 2026 införa någonting som man kallar för riktålder. Riktåldern är menad att vara en slags flexibel normalpensionsålder, där den som väljer att gå i pension tidigare än riktåldern också får lägre pension. Den första riktåldern tror man kommer att vara 67 år.

Om man ändå väljer att gå i pension tidigare än riktåldern får man, enligt förslaget, inte ta ut allmän pension förrän som tidigast vid 64 år.