Vårdpersonal sitter och diskuterar i en operationssal.Vårdförbundet säger upp HÖK19 efter att ha sett en arbetssituation som är ohållbar. Nu yrkar de för HÖK22 där bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö står i fokus. Foto: Aleksandr Lupin/Shutterstock

Arbetsmarknad

Den arbetsmiljö som personal inom hälso- och sjukvård behövt stå ut med under flera år är ohållbar, menar Vårdförbundet. Vårdfokus skriver att HÖK19 nu kommer att avslutas och förhoppningsvis ersättas av en förbättrad variant.

Vårdförbundet vill ge sina medlemmar en förbättrad arbetssituation och arbetsmiljö. De tror att vägen att gå är att säga upp HÖK19 och ge förslag till en förbättrad variant: HÖK22.

HÖK19 måste ersättas av ett nytt avtal

Nu, när den ohållbara situationen blivit kritisk, säger Vårdförbundet upp HÖK19 med en förhoppning om ett nytt avtal.

– Vi säger upp HÖK19, absolut gör vi det. Det handlar om att vi ser en situation i hälso- och sjukvården som är ohållbar för våra medlemmar, säger Sineva Ribeiro.

Det nya förslaget, HÖK22, har ett fokus på lön och arbetsmiljö. Vårdförbundet vill att personal inom hälso- och sjukvård ska få högre löner och en förbättrad arbetsmiljö som belyser och förebygger de problem som finns i dag.

– Det handlar framför allt om arbetstid, övertid och den arbetsmiljö som våra medlemmar just nu finns i och blir sjuka av, förklarar Sineva Ribero.

Individuella scheman och normala 8-timmarspass

Två av de viktigare punkterna som Vårdförbundet vill trycka på med det nya förslaget är att ge personalen inom hälso- och sjukvården individuella scheman och normala arbetspass på åtta timmar. De vill också yrka för en mer jämställd lönesituation och bra arbetsskor till personalen.

Ett stort problem som Vårdförbundet ser inom vården i dag är att arbetsgivare kompenserar för kompetensbristen genom att schemalägga tolvtimmarspass. Men det är ingenting som kan hålla i längden, menar Sineva Ribero och Vårdförbundet.

För att också säkerställa hälsan hos vårdpersonalen föreslår Vårdförbundet att arbetsgivaren måste erbjuda hälsoundersökningar för sin personal, särskilt för de som jobbar natt.

Vårdförbundet hoppas att arbetsmiljön för personal inom hälso- och sjukvård kommer att förbättras så snart som möjligt.