Arbetsmarknad

Behovet av kompetens inom it-branschen är stort men utbildningen av anställda är bristfällig. Det visar en undersökning utförd av analysföretaget IDC som lanserades i maj.

När it styr stor en del av dagens utveckling är kompetent it-personal ett grundläggande behov för svenska företag. Undersökningen som genomförts av analysföretaget IDC visar på att många svenska företag erbjuder bristfällig utbildning och träning till sina anställda, skriver Computer Sweden.

Kompatibel it-utbildning kommer inte finnas förrän 2022

Som det ser ut nu kommer det dröja fram till år 2022 innan it-företagen kommer att erbjuda it-utbildning kompatibel för kompetensen som branschen behöver.
Istället för att it-utbildning och träning endast ska utgöra 2,4 procent av it-företagens budget kommer potten ha höjts till 2,5 procent 2022.

Svenska företag riskerar att hamna efter i it-utvecklingen

It-branschen består av företag som uttryckligen har ständig brist på kompetens. De menar att det behöver utbildas fler ingenjörer och övrig it-kompetens, vilket förvånar IDC med tanke på hur lite resurser svenska företag investerar för att lösa problemet.
Börjar inte svenska företag att ta tag i problemet och lägga mer resurser för att lösa mer kompetent arbetskraft finns risken att de hamnar efter.
Då hamnar andra mer it-utvecklade länder som lägger mer resurser för en kompatibel arbetskraft i framkant.

IDC menar att man redan borde sett en ökning

De utsatta områdena inom it-branschen utgörs främst av områden inom till exempel AI och säkerhet.
Martin Sundblad, analyschef på IDC, menar att på grund av kompetensbristen är det konstigt att de inte sett en tydligare ökning någonstans. Även om satsningarna på att utbilda högre it-kompetens är den kostnad företagen investerar mest i har IDC inte kunnat se den höga ökning de förväntat sig.
En ökning i den mängd arbetstid och pengar företagen sätter av till utbildning skulle lättare kunna urskiljas av IDC om företagen verkligen tog tag i problemet, säger Sundblad.