Arbetsmarknad

Under våren kommer flera jobbrelaterade förslag nå regeringen. För att en proposition ska hinnas avgöras innan riksdagsvalet i september måste den lämnas över till riksdagen senast 20 mars. Flera jobbrelaterade förslag planeras avgöras innan valet.

Flera jobbrelaterade propositioner avgörs innan valet

Fram till valet i september är det många propositioner som riksdagen ska gå igenom. Många kommer man hinna med medan andra får vänta till efter valet. Det visar den lista som Arbetet presenterat över regeringens planerade propositioner. De allra flesta förslag som är jobbrelaterade kommer man hinna med, men några får vänta till efter september.

8 förslag som regeringen hinner besluta om innan valet

 1. ”Lämplig bostad” ska bli krav för säsongsarbetare
  Regeringen ska införa nya regler för säsongsarbetare som kommer till Sverige från länder utanför EU, bakgrunden till detta är ett direktiv från EU. Säsongsanställda måste kunna uppvisa att de har en ”lämplig bostad”. Om det är arbetsgivaren som ordnar boendet måste det vara till en skälig hyra.
 2. Karensavdrag ska gynna arbetare med många ob-timmar
  Regeringen vill slopa det som idag kallas karensdag och ersätta med karensavdrag. Syftet är att de med oregelbundna arbetstider med många ob-timmar inte ska drabbas lika hårt av att vara sjuka. Karensavdraget ska vara på 20 procent av sjuklönen under en vecka.
 3. Medlemmar i fackförening ska få göra avdrag på skatten
  Tanken med detta förslag är att de som är med i en fackförening ska få göra avdrag på skatten för fackavgiften. Totalt handlar det om en fjärdedel av årsavgiften som får dras av. Förhoppningen är att förslaget träder i kraft i sommar.
 4. Leta papperslösa på arbetsplatser
  Regeringen vill att polisen ska få göra oanmälda besök hos arbetsgivare för att kontrollera att man inte använder sig av otillåten arbetskraft. Har en arbetsgivare en otillåten arbetskraft vill man även att straffavgiften för detta ska höjas.
 5. Vinsterna för skola och omsorg ska begränsas med vinsttak
  Regeringen har kommit överens med Vänsterpartiet om ett vinsttak på sju procent på operativt kapital. För att offentligfinansierad privat verksamhet ska få tillstånd krävs det att företagen går med på vinsttaket.
 6. Tillståndskraven för skol- och hemtjänstföretag ska öka
  Regeringen vill införa lämplighetsprövning av både ägare och ledning i privata skol- och hemtjänstföretag. I bedömningen ska man bland annat ta hänsyn till om personen begått något brott och om ekonomiska förutsättningar finns för att leva upp till kraven som är satta på verksamheten.
 7. Lag om försäkringsmedicinska utredningar
  Oklart vad förslaget innebär. Socialminister Annika Strandhäll har sagt att hon vill se en ”tydlig och långsiktig lösning på Försäkringskassans behov av försäkringsmedicinska utredningar och landstingens förutsättningar att ge detta”. Utredningen ska beställas av Försäkringskassan och ge underlag för beslut om ersättning, samt en bild av en persons arbetsförmåga.
 8. En karensdag mindre i a-kassan
  Arbetslösa för idag ingen ersättning från a-kassan för de sju första dagarna. Det vill regeringen dra ned till sex dagar. Man säger att det handlar om att förbättra arbetslösas ekonomiska trygghet.

Fem förslag får vänta på beslut till efter valet

 1. Kräva lön från arbetsgivarens kund
  I många branscher finns det långa kedjor av entreprenörer. Med förslaget vill regeringen att huvudentreprenören ska få ett större ansvar. Det kommer göra det lättare för främst arbetare inom bygg att få ut sin lön. En anställd som inte får ut sin lön från sin arbetsgivare har rätt att gå vidare med kravet till företaget som anlitat arbetsgivaren.
 2. Arbetstillstånd ska inte dras in på grund av mindre fel
  I slutet av förra året började nya regler att gälla. En arbetsgivares miss ska inte leda till att arbetstillståndet för en arbetare dras in. Förutsatt att arbetsgivaren själv upptäcker och rättar till felen. Det beslutet ska nu åtgärdas då det inte ger arbetsgivaren rätt att rätta till misstag efter att Migrationsverket uppmärksammat dem.
 3. Regler kring föräldraledighet ska förändras
  Regeringen vill att föräldrar ska kunna reservera dagar för varandra även när ersättning på grundnivå tas ut. Förhoppningen är att göra föräldraledigheten mer jämställd. I beslutet ingår även att möjliggöra för att fler ska kunna ta ut föräldrapenning för ett barn.
 4. Fler ska betala skatt i Sverige
  Utstationerad arbetskraft behöver inte betala skatt i Sverige om vistelsen är kortare än 183 dagar. Nu vill regeringen att fler utländska arbetstagare ska betala skatt i Sverige även om de bara jobbar här tillfälligt.
 5. Ställningen för arbetskraftsinvandrare ska stärkas
  Exakt vad detta innebär är oklart men förslaget presenteras på följande sätt: ”Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden”.