fem personer väntar på jobbintervjuMånga arbetssökande är missnöjda med arbetsgivarens respons på deras ansökan, visar TNG:s undersökning. Foto: tsyhun/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Rekryteringsprocesser tar alldeles för lång tid, tycker jobbsökare. Det skriver Unionens medlemstidning Kollega efter en undersökning från rekryteringsföretaget TNG. Utebliven återkoppling och oengagerade chefer är några faktorer som tas upp i undersökningen.

Många som söker jobb förväntar sig att snabbt få besked om ifall de går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Men detta sker mycket sällan, enligt en undersökning som rekryteringsföretaget TNG har gjort.

I undersökningen deltog 1 500 jobbsökare inom en mängd olika branscher. Av dessa tycker 84 procent att rekryteringsprocesserna går alldeles för långsamt.

Jobbsökare får sällan återkoppling på sin ansökan

Även återkopplingen gällande tjänster där den sökande inte går vidare är dålig. Detta trots att 65 procent av deltagarna vill bli meddelade så fort det sker ett beslut som berör dem, såsom när ansökan tas emot och när rekryteringen går vidare till nästa steg i processen.

49 procent av deltagarna i undersökningen uppger att de aldrig eller mycket sällan får någon återkoppling alls när de inte har gått vidare i processen. Ännu fler, hela 80 procent, får inte veta någon anledning till att de inte är aktuella för tjänsten.

Chefer uppmanas att planera väl och förbättra den sökandes upplevelse

Chefens agerande under den första intervjun är något annat som undersökningen visar stort missnöje kring. 57 procent har varit med om att chefen har haft dålig koll på den sökandes cv. Många uppger också att chefen hellre har pratat själv än ställt några frågor till den sökande under intervjun.

I en tidigare artikel i Kollega uppmanas arbetsgivare att planera rekryteringen väl, vara ärlig med vilken återkoppling de kan ge och våga fråga den sökande hur den upplevde processen.

– Med väldigt små medel kan man skapa stor skillnad i hur personer upplever ett rekryteringstillfälle. Och på så sätt också skapa en bra marknadsföring för sitt företag, säger experten Ingrid Höög, som är vd på Wise professionals.