Siri Steijer från tankesmedjan Timbro är kritisk till dagens a-kassesystem. Foto: Pressbild/Timbro

A-kassa

Det har pågått en het debatt om hur a-kassan fungerar och dess koppling till fackförbunden. Tankesmedjan Timbros Siri Steijer anser att systemet måste ses över medan den fackliga tankesmedjan tycker att Steijer och Timbro svartmålar a-kassan.

En granskning från Riksrevisionen har visat att landets olika a-kassor gör olika bedömningar när en arbetssökande brutit mot villkor i arbetslöshetsförsäkringen. Vissa a-kassor ger sanktioner för misstagen medan andra inte gör det. I 80 procent av fallen handlar det om att en arbetssökande glömt att lämna in aktivitetsrapporten till Arbetsförmedlingen i tid.
Anledningen till att a-kassorna gör olika bedömningar har att göra med regelverket som tillåter särskilda tolkningar för vad som är godtagbara skäl till varför aktivitetsrapporten inte kom in i tid.
Denna granskning var startskottet till en het debatt mellan tankesmedjorna Timbro och Katalys.

Timbro anser att a-kassesystemet inte fungerar

Det hela började med att Timbros Siri Steijer i en debattartikel i Arbetsmarknadsnytt skrev att a-kassesystemet inte fungerar. Hon hänvisade till Riksrevisionens granskning och sade att a-kassans legitimitet urholkas om det finns rum för egna tolkningar där vissa personer riskerar att få sin ersättning indragen vid misstag medan andra inte får det.
Steijner säger även att fackförbundens inblandning i a-kassorna är ytterligare en anledning till varför systemet inte fungerar som det ska. Ett exempel är bland annat att medlemmarna i Kommunals a-kassa får bättre villkor om de även är med i fackförbundet.

Katalys tycker Timbro svartmålar a-kassan för att få till systemskifte

Tankesmedjan Katalys svarar på kritiken mot a-kassan med en egen debattartikel i Arbetet. Man menar att Steijers debattartikel inte är något annat än svartmålning av a-kassorna för att få till ett systemskifte. Att påstå att systemet inte fungerar anser Katalys vara felaktigt. Man lyfter bland annat fram en stickprovs-kontroll som visade att 99,8 procent av a-kassornas utbetalningar var korrekta.
Siri Steijers kritik mot a-kassorna och deras samverkan med fackförbunden menar Katalys är ett sätt att försvaga Sveriges fackliga organisationer. Man säger att det finns starka belägg för att den samverkan som finns mellan a-kassorna och fackförbunden faktiskt bidrar till att hålla uppe den fackliga organisationsgraden.

Sopar problemen under mattan

Siri Steijer tycker Katalys sopar a-kassans problem under mattan när man använder argument som att den fackliga organisationsgraden riskerar att försvagas med hennes kritik. Hon tycker det är ett problem att a-kassorna gör olika bedömningar och att vissa medlemmar särbehandlas och det måste komma upp till ytan.
Katalys håller fast vid sin åsikt om att Steijer svartmålar a-kassan. I en slutreplik skriver man att hennes kritik inte är att likställa med att a-kassan inte fungerar. En sådan slutsats tycker Katalys är hårresande.