Man håller i burk med pengar där en planta gror.Regeringen har utsett Fransisca Ramsberg, överdirektör på Tillväxtverket, till utredare för förslaget om en ny kollektivavtalad a-kassa. Foto: Oaklizm/Shutterstock

A-kassa

Regeringen beslutade sent i somras om att tillsätta en utredning gällande en kollektivavtalad a-kassa. I ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet presenteras nu Francisca Ramsberg, överdirektör på Tillväxtverket, som särskild utredare.

Förutsättningarna för en kollektivavtalad a-kassa måste undersökas innan något beslut kan tas, menade regeringen sent i somras när förslaget kom på tal. Det är nu Fransisca Ramsberg, överdirektör på Tillväxtverket, som kommer att ta sig an rollen som särskild utredare i utredningen, på uppdrag av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Ny kollektivavtalad a-kassa

Regeringen beslutade den 26 augusti i år om ett kommittédirektiv gällande en utredning om förutsättningarna för en ny kollektivavtalad a-kassa. Och nu tillsätts alltså Fransisca Ramsberg som särskild utredare.

Med den nya arbetslöshetsförsäkringen hoppas man kunna ge en ökad trygghet till anställda. Men det handlar också om både omställningsskydd och anställningsskydd.

Man tog beslutet efter att Svenska Kommunalarbetareförbundet, Industrifacket Metall, Svenskt näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK gått samman och lämnat ett förslag om att utreda förutsättningarna för en kollektivavtalad a-kassa.

Förslaget kommer delvis av partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd.

Tidigare budgetchef på Finansdepartementet

Fransisca Ramsberg har innan sitt uppdrag på Tillväxtverket varit biträdande budgetchef på Finansdepartementet. Hon har dessutom erfarenhet av att arbeta som både utredare och kanslichef i utredningen om korttidsarbete.

Utredningens uppdrag blir att analysera, kartlägga och redovisa förutsättningarna som finns för en kollektivavtalad a-kassa. Även fördelar och nackdelar med en kollektivavtalad a-kassa ska undersökas. Dessutom kommer Fransisca Ramsberg att behöva analysera vilka skäl som ligger bakom varje parts intresse i förslaget om en kollektivavtalad a-kassa.

Ännu är det med andra ord inte säkert om en kollektivavtalad a-kassa kommer att bli aktuell eller inte. Ett delbetänkande från utredningens sida förväntas ligga på bordet den 31 augusti 2023. Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 15 december år 2024.