undersköterska ler mot äldre patientKommunal vill satsa på jämställda löner och bristyrken i välfärden i den kommande avtalsrörelsen. En liknande satsning gjordes vid förra avtalsrörelsen för undersköterskor. Foto: Photographee.eu/Shutterstock.com

Politik

Fackförbundet Kommunal går in i avtalsrörelsen med egna krav på löneökningar i välfärden. Kommunal vill göra extra satsningar på yrken med ojämställda löner och brist på personal. Om kraven inte går igenom kommer förbundet att följa andra än den gällande principen för lönesättningen, skriver Kommunalarbetaren.

Om lite mer än en månad ska LO-förbunden besluta om samordnade krav inför nästa års avtalsrörelse. Den principen som gäller i nuläget är att industribranschen sätter märket, det vill säga nivån för löneökningen. Därefter följer resten av branscherna detta märke.

Kommunal vill dock införa vissa andra förutsättningar till den här modellen. De vill ha möjlighet att satsa extra mycket på vissa yrkesgrupper. Det handlar framför allt om bristyrken inom välfärden och kvinnodominerade yrken där lönerna måste bli mer jämställda.

Fler lönesatsningar behövs för att nå LO:s jämställdhetsmål

Hur stor den extra satsningen behöver bli är oklart, och även exakt vilka yrkesgrupper det handlar om. Men enligt Tobias Baudin, ordförande i Kommunal, måste dessa yrkesgrupper få ut mer än det märke som industrin förhandlar fram.

Vid förra avtalsrörelsen gjordes en sådan satsning på undersköterskor. Men för att nå upp till LO:s mål om halverade löneskillnader mellan män och kvinnor till 2028 behövs fler åtgärder. Det menar Tobias Baudin, ordförande för Kommunal.

Kommunal kommer pröva en annan modell om satsningen inte går igenom

Om Kommunal inte får igenom detta krav varnar de för att frångå den i dag gällande principen för att bestämma löneökningarna.

– Den här avtalsrörelsen är det upp till bevis för den svenska lönebildningsmodellen. Går inte det här så säger vi också från Kommunal att vi måste försöka hitta en annan modell, säger Tobias Baudin till Sveriges Radio.

På förbundets avtalskonferenser i höst kommer de att diskutera exakt vilka yrkesgrupper som kan bli aktuella för de satsningar som Kommunal efterlyser.

Även Pappers har ställt sina egna lönekrav

Kommunal är inte det första fackförbundet som går ut hårt inför avtalsförhandlingarna. För en tid sedan lyfte Pappers sina egna lönekrav för löneökning innan de pratat ihop sig med övriga förbund – något som fick kritik från flera andra förbund.