tobias baudin, ordförande i kommunal, och irene wennemo, generaldirektör för medlingsinstitutetOrdförande Tobias Baudins besked om att Kommunal avstår från LO-samordningen ökar risken för konflikter i avtalsrörelsen. Det menar Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet. Foto: Pressbild/Kommunal och Pressbild/Medlingsinstitutet

Politik

12 av 14 förbund inom LO har beslutat att samordna sig inför avtalsrörelsen 2020. Men Kommunal ställer sig utanför samarbetet, och Pappers följer efter. En för låg satsning på yrkesutbildade i välfärden är orsaken till att Kommunal säger nej, enligt ett pressmeddelande från förbundet.

I veckan meddelade Kommunal att de inte är med i LO:s samordning inför avtalsrörelsen. Anledningen är att LO inte har gått med på det krav som Kommunal har ställt gällande högre lönekrav till yrkesutbildade nyckelgrupper.

Kommunal är missnöjda med förslaget på låglönesatsning

LO:s förslag till låglönesatsning skulle i praktiken innebära 17 kronor mer i lön för undersköterskor och barnskötare, enligt Kommunals beräkning. Detta är ett för lågt bud som Kommunal inte kan gå med på, enligt ordförande Tobias Baudin.

Arbetskraftsbehovet är stort inom vård, skola och omsorg, och det behövs yrkesskicklig personal för att välfärden ska fungera, menar han.

– Yrkesutbildning måste få löna sig även i välfärden. Det har vi inte fått stöd för i LO. Därför väljer vi att driva vår egen avtalsrörelse, säger Tobias Baudin.

Pappers ingår inte heller i samordningen

Även Pappers har valt att ställa sig utanför samordningen. Enligt Dagens arbete ser inte Pappers att det finns någon samordning att ställa sig bakom, eftersom 38 procent av LO-medlemmarna försvinner med Kommunal.

Övriga LO-förbund är dock överens och beslutade i onsdags att gå in tillsammans i avtalsrörelsen. 

Medlingsinstitutet: avhoppet ökar risken för konflikt

Medlingsinstitutet beklagar också Kommunals beslut att inte ingå i samordningen. Generaldirektör Irene Wennemo är inte orolig för den gällande lönebildningsmodellen, eftersom de flesta förbunden har slutit upp bakom den. Frågan är i stället hur det ska gå för Kommunal att förhandla.

– Genom att hoppa av LO-samordningen har Kommunal skapat förväntningar bland kommunalarna att de ska få mer – och det kommer att bli svårt. Det ökar risken för konflikt mellan Kommunal och motparterna, säger Irene Wennemo till Arbetet.