Arbetsmarknad

En ny undersökning visar att en minoritet av unga gynnas av subventionerade sommarjobb. De som gynnas är lågpresterande flickor. Trots intetsägande resultat vill regeringen nu satsa ännu mer.

Under sommaren är det många kommuner som hjälper unga till sommarjobb. Genom att betala antingen delar av eller hela feriearbetarens lön ges arbetsgivare uppmuntran att anställa någon som saknar erfarenhet.
Syftet är dels att ge ungdomar arbetslivserfarenhet, men också för att fylla nödvändiga arbetsplatser under sommarledigheterna inom äldrevård och fritidsverksamhet.

Kommunens sommarjobb gynnar få

Trots stora årliga satsningar gör sommarjobben liten skillnad. Statistiskt sätt ger sysselsättning under tonåren ingen lönemässig påverkan för en majoritet av de deltagande i längden. Det fastställer i alla fall en ny undersökning.
Undersökningen genomfördes i Falu kommun av Kenneth Carling. Han är professor i mikrodatanalys och konstaterar den dystra sanningen för Svenska Dagbladet .
– Kommunala sommarjobb som generellt erbjudande ger inte mycket för pengarna, berättar han.
Hans undersökning pågick mellan 1997 och 2003, och anses av Carling vara representativ för en majoritet av landets kommuner.

Lågpresterande flickor får dock en fördel

Satsningarna på subventionerade sommarjobb tycks främst gynna en grupp.
De som fick ut mest av sina subventionerade sommarjobb var lågpresterande flickor. Skillnaden i lön efter drygt tio år i arbetslivet blev anmärkningsvärd.
Statistiken visade att de som fick möjligheten att sommarjobba tenderade att tjäna nästan 100 000 mer varje år. Vid trettio års ålder var de genomsnittliga lönerna 160 000 respektive 70 000 kronor.

Trots resultaten vill regeringen satsa mer

Carlings råd om att enbart satsa på dem som hjälps tycks inte ha nått regeringen. De vill nu satsa 100 miljoner kronor på ännu fler feriearbeten, ämnade för samtliga ungdomar mellan nionde klass och andra ring.
Förhoppningen från regeringens sida är att hjälpa ungdomarna att knyta kontakter i arbetslivet. Det rapporterade A-kassa.se tidigare under våren.
Om satsningen hjälper samtliga eller enbart ett fåtal återstår att se.