man håller tom plånbok och ett par myntI november började antalet företagskonkurser öka igen i Sverige. Värst drabbade är hotell- och restaurangbranschen, transportbranschen och företag inom partihandeln. Foto: gnidkin/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

De senaste månaderna har antalet företagskonkurser haft en positiv utveckling. Ett tag såg det ut som att årssummeringen av konkurserna skulle bli bättre än ifjol. Men i november bröts den här trenden, visar statistik som UC har tagit fram.

Konkurserna har framför allt ökat i branscher som är hårt utsatta av pandemin. Inom hotell- och restaurangbranschen har konkurserna gått upp med 12 procent. Inom transportbranschen var ökningen som störst med 26 procent, och inom partihandeln var ökningen 16 procent.

Det som har drabbat dessa branscher är de rekommendationer och restriktioner som har införts i olika omgångar under året. Människor rekommenderas i dagsläget att inte röra sig ute i samhället på det sätt som hotell- och restaurangbranschen, transportbranschen och partihandeln är beroende av.

Dock minskade i stället konkurserna inom detaljhandeln och byggindustrin samma månad, med 2 respektive 3 procent. Omställning till e-handel och ökat intresse för hemrenovering har haft positiv inverkan här.

Tufft för flera branscher, men ekonomin i stort har klarat sig bra

Totalt sett, över alla branscher och hela landet, var antalet konkurser 4 procent mindre i november i år än i november förra året.

Så även om många företag har det tufft just nu, har effekterna av pandemin varit begränsad till ganska få branscher. Det kommenterar Richard Damberg som är ekonomi på UC.

– Ekonomin som helhet har klarat sig ganska bra. Exportindustrin och tjänstesektorn går förhållandevis bra och stödpaketen verkar ha hjälpt företagen.

Richard Damberg påpekar även att hushållens ekonomi inte drabbats särskilt hårt av pandemin. I stället har både aktier och bostadspriser gått uppåt. Det är just vårt förändrade konsumtionsbeteende som medfört fler konkurser.

Dystra utsikter för restauranger och taxibranschen

När det gäller framtiden ser det mörkt ut för restaurangbranschen. De riskerar att förlora stor del av sin finansiering på grund av inställda julbord. Dessutom har många företag fått permittera personal och kämpa hårt för att få verksamheten att gå ihop. Richard Damberg väntar sig fler konkurser där framöver.

Transportbranschen kommer att gynnas av ökad e-handel och hemkörning. Å andra sidan är det färre som åker taxi, på grund av minskade krogbesök och affärsresor. Taxibolag har därmed också en tuff tid framför sig.