Siluetter av byggarbetare vid ställning med solnedgång i bakgrunden.UC har sammanställt konkurssiffrorna för 2023 och noterar en särskilt oroande trend inom byggbranschen. Foto: yuttana Contributor Studio/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt UC ökade konkurserna i Sverige med 29 procent under 2023 jämfört med 2022, och byggbranschen är en av de branscher som har drabbats hårdast. Sett till helåret ökade konkurserna i byggindustrin med hela 36 procent, skriver Byggnadsarbetaren.

Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC har sammanställt konkursstatistiken för 2023, och den svagt optimistiska trend man såg tidigare började gå åt motsatt håll. Totalt landade ökningen av antalet konkurser på 29 procent jämfört med året innan, och enligt UC:s vd Gabriella Göransson har siffran inte varit så hög sedan finanskrisen på 1990-talet.

Byggindustrin har drabbats hårt

En av de sektorer som drabbats hårt av konkurser under förra året är byggindustrin. Enligt UC:s statistik för 2023 i helhet ökade konkurserna inom bygg med 36 procent. Det är endast serviceföretag och personliga tjänster, till exempel inom skönhets- och kroppsvård, som har drabbats hårdare. Här landade ökningen på 46 procent.

Toppade även statistiken för december

Om man bara ser till december månad ökade konkurserna inom 8 av de 10 branscher som ingår i UC:s kartläggning. Även här toppade byggbranschen listan med en ökning på 43 procent, medan konkurssiffrorna inom partihandeln och transport ökade med 41 respektive 28 procent.

Rekordlågt antal nystartade företag

Man har även noterat att antalet nystartade företag är nere på rekordlåga nivåer just inom byggbranschen, men även inom detaljhandeln och hotell och restaurang.