Utanför ett kafé står hopfällda stolar, bord och parasoll.Antalet konkurser ökade markant under den andra halvan av 2022. Hotell och restaurang var en av de mest utsatta branscherna. Foto: Kirill Livshitskiy/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Marknaden hade precis hämtat sig efter pandemins effekter när kriserna under 2022 slog till, och det med besked. Kriget, inflationen och de snabbt stigande elpriserna bidrog till att konkurssiffrorna i Sverige ökade rejält under andra halvan av 2022 och landade på den högsta nivån på tio år. Det skriver SvD Näringsliv, som refererar till en sammanställning av UC.

Under 2022 steg antalet konkurser i Sverige med 5 procent jämfört med 2021. I december ökade siffrorna med 17 procent och under det senaste halvåret med hela 22 procent jämfört med motsvarande period 2021. Antalet konkurser har inte varit så högt på tio år. 

Enligt UC:s statistik sjönk antalet nystartade företag dessutom med 13 procent i december jämfört med december 2021.

Bredden på konkurserna förvånar

Johanna Blomé, ekonom på UC, konstaterar att antalet konkurser var lågt under 2021. Men under 2022 bidrog kriget, inflationen, kraftiga ränteökningar och skenande elpriser till att konkurssiffrorna steg till rekordhöga nivåer. Hon tillägger att det som förvånar är bredden på konkurserna, som man faktiskt ser i alla typer av branscher.

Inom de olika branscherna är det också olika slags företag som drabbas, inte ens välskötta sådana med goda ekonomiska förutsättningar går säkra.

Vissa branscher mer utsatta än andra

Men det är fortfarande vissa branscher som är mer utsatta för konkurser än andra. Inom hotell och restaurang ökade konkurserna med 29 procent i december jämfört med december 2021. Ser man till året som helhet ökade konkurserna i branschen med 7 procent, vilket är det högsta på tio år.

Handeln drabbades också hårt under hösten 2022. I december steg antalet konkurser med 28 procent, och inom partihandeln med 9 procent. 

Det finns vissa ljuspunkter

Enligt Johanna Blomé finns det dock vissa ljuspunkter bland alla dystra prognoser. Ett exempel är att svenska exportföretag gynnas av kronans låga värde, och att den globala komponentbristen verkar ha avtagit. Hon ser även att företagen kan komma att få ett litet andrum tack vare regeringens besked om utökat skatteanstånd.

Fortsatt tufft läge under 2023

Men även om UC:s statistik inte visar något direkt samband mellan elområde och antalet konkurser, ser det fortfarande ut som att flera av de faktorer som påverkade världsekonomin under 2022 kommer hänga kvar under 2023. Framför allt mindre företag spås kunna få problem med likviditeten.

Johanna Blomé menar att trenden med ökande konkurser och färre nystartade företag i kombination är oroväckande, och att många företag kommer få kämpa för att hålla sig över ytan även detta år.