Exteriört foto på Kriminalvårdens huvudingång och del av byggnadenNedskärningarna inom Kriminalvården leder till att 200 tjänster omplaceras eller försvinner. Foto: Pressbild/Kriminalvården

Arbetsmarknad

Besparingar och nedskärningar gör att 50 tjänster på Kriminalvårdens huvudkontor försvinner och samtidigt försvinner 150 tjänster från nationella transporttjänsten NTE. Under 2019 uppgår Kriminalvårdens underskott till 560 miljoner kronor skriver Sekotidningen.

Kriminalvården går tungt och för att spara pengar och komma till bukt med budgetunderskottet på 560 miljoner kronor kommer 200 tjänster att försvinna under 2019.

Årets underskott väntas öka och därför har Kriminalvården begärt ett extra tillskott på cirka 800 miljoner kronor under 2019. Vidare kommer flera tjänster att försvinna och enligt Sekos ordförande på Kriminalvården Christer Hallqvist ska man först se om den berörda personalen går att omplacera. Eftersom det behövs kriminalvårdare på både häkten och anstalter så kommer de som vill med största sannolikhet få jobb där.

Tjänster som lämnas kommer inte alltid att tillsättas

Besparingarna kommer att göras genom att inte tillsätta de tjänster som blir vakanta och i olika pensionslösningar. När någon lämnar sin tjänst i verksamheten kommer den personen inte alltid att ersättas utan där kommer Kriminalvården göra en noggrann prövning om den personen verkligen behöver ersättas.

Enligt Christer Hallqvist hoppas ledningen på att de kommer få mer pengar genom vårbudgeten och slippa göra fler besparingar.

Vidare säger Hallqvist att de anser att det inte går att spara på häkten och anstalter. Av säkerhetsskäl kan man inte säga upp kriminalvårdare. Enda lösningen är att spara i överbyggnaden. Dessutom tror han att det finns möjlighet att göra besparingar i kostnaderna för it-system som enligt honom är enorma.

Samtidigt som Kriminalvården ska spara 500 miljoner kronor råder det stor lokalbrist

Kriminalvården ska spara en halv miljard kronor samtidigt som det är platsbris på alla häkten i landet och anstalterna. I häktescellerna är dubbelbeläggningen en akut lösning på problemet och på vissa orter tvingas man använda sig av polisens arrestlokaler.

Enligt Hallqvist fungerar det inte att ha två personer i varje cell. Det inte går att lägga in en extra madrass då luften helt enkelt inte räcker till och att öppna ett fönster är inte en möjlighet.

Det är svårt att se hur problemen med platsbrist ska kunna lösas snabbt. Kriminalvården inspekterar många olika möjliga lokaler och anstalten i Härnösand som numera är nedlagd är en av dem. Vidare är det många lokaler som måste stängas då de inte uppfyller kraven på brandsäkerhet.

Nybyggnation eller baracker är inte en lösning på bristen av lokaler

Att bygga nytt kommer ta många år. Även en lösning med att placera ut baracker är också svår då alla häkten och anstalter inte har tillräckligt med mark. Dessutom tar det upp till 6 månader att få dem på plats.

På Tidaholmsanstalten, där Christer Hallqvist själv arbetar, planerar man för 50 till 70 nya platser utanför de befintliga murarna. Men än så länge har man inte ens börjat gräva och allt tar tid.