Fyra arbetskollegor, två män och två kvinnor, sitter och pratar och skrattar.Medarbetare som har en bra och stressfri arbetsmiljö med bra kommunikation bidrar till en högre lönsamhet för företag. Foto: ESB Professional/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

En trevlig arbetsmiljö med sund arbetsbelastning gynnar både arbetstagare och arbetsgivare. Låg stress på arbetsplatsen ger högre lönsamhet. Det visar en undersökning som företaget Brilliant Future har gjort, skriver Kollega.

Det är viktigt att må bra och trivas på jobbet och med arbetsmiljön. En sund arbetsbelastning och en bra kommunikation är något som alla troligtvis önskar sig. Något som även borde vara önskvärt för arbetsgivaren.

Undersökningsföretaget och actionplattformen Brilliant Future har sammanställt en undersökning som bygger på 155 000 medarbetarenkäter och finansiella nyckeltal från kreditupplysningsföretaget Bisnode.

Medarbetarnas välmående på arbetsplatsen ger högre lönsamhet

I undersökningen har man jämfört medarbetarnas välmående, hur de upplever arbetsmiljön och hur de upplever företagets ledarskap och kommunikationen på arbetsplatsen. Därefter har de ställt det mot företagets lönsamhet.

Undersökningen visar att ju mer medarbetarna uppskattar sin arbetsplats desto bättre lönsamhet har företaget. Företag som har en sämre arbetsmiljö har mindre lönsamhet. En bra arbetsmiljö ger, enligt undersökningen, 14 procent högre lönsamhet.

Låg stress bra för lönsamheten

Organisationer och arbetsplatser där arbetssituationen är lugn och medarbetarna inte upplever någon hög stress visar sig också vara mer lönsamma. Företag med låg eller ingen stress har mycket högre lönsamhet än företag där medarbetare arbetar i en stressig miljö.

Undersökningen visar att lönsamheten hos företag där medarbetarna upplever lägst stress är 15 procent högre än företag där medarbetarna upplever hög stress. 

Viktigt med bra kommunikation

Kommunikationen på ett företag är också av stor betydelse och undersökningen visar att det är samma tendenser för bra kommunikation som för låg stress. De företag där medarbetarna upplevde att kommunikationen var bra har högre lönsamhet än företag med dålig kommunikation. 

Undersökningen visar att företag med bra kommunikation har 18 procent högre lönsamhet än företag där medarbetarna upplever att kommunikationen är bristande.

Alla företag och organisationer som deltog i studien och undersökningen är verksamma i Sverige.