Arbetsmarknad

Cirka 900 000 svenskar mellan 16 och 64 år har någon form av funktionsnedsättning. Bland dem har 66 procent nedsatt arbetsförmåga. Hos dessa människor är sysselsättningsgraden betydligt lägre än hos den övriga befolkningen.

Personer med nedsatt arbetsförmåga till följd av en funktionsnedsättning har svårare att få jobb. Att denna arbetskraft inte tas tillvara på innebär att mycket kompetens går förlorad.

Låg sysselsättningsgrad för personer med funktionsnedsättning

Enligt en ny rapport från SCB framkommer det att sysselsättningen är lägre bland personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga än för övriga befolkningen. 56 procent, jämfört med 81 procent.

– Vi har en stark jobbtillväxt och arbetsgivare som har svårt att rekrytera. Trots det ligger sysselsättningsnivån still för den här gruppen. Det visar att kompetensen inte tas tillvara, säger Maria Kindahl, direktör för Avdelningen Förmedling och Rehabilitering, i ett pressmeddelande.

I landet ligger arbetslösheten totalt på sju procent medan den för personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga ligger på 10 procent.
Utöver svårigheter att få ett arbete upplever 12 procent att de diskriminerats vid tillsättning av jobb någon gång de senaste fem åren.

Få får jobb men många vill jobba

Undersökningen visade att sex av tio som inte är sysselsatta och har nedsatt arbetsförmåga vill och kan jobba, bara de får rätt stöd. Maria Kindhal menar att man kan hjälpa arbetsgivare att anpassa arbetsplatsen för den som behöver arbetshjälpmedel.

Nu försöker Arbetsförmedlingen nå ut med en informationskampanj för att informera om vad man kan göra för att sänka trösklarna och på så sätt bredda arbetsgivarens rekrytering. Kampanjen går under namnet ”Gör plats” och sänds just nu på tv. Förhoppningen är att det ska kunna bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad i slutändan.