Andelen arbetslösa i september var 6 procent, och inte 7,1 procent som den tidigare statistiken visade. Foto: Victoria Labadie/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Statistiska Centralbyrån (SCB) meddelar de korrekta arbetslöshetssiffrorna från september, efter att brister i datainsamlingen nyligen avslöjades. Den felaktiga statistiken kan dock ha påverkat viktiga beslut. SCB har på grund av felen avbrutit samarbetet med den part som står bakom delar av insamlingen, skriver Fastighetsfolket.

Efter att SCB upptäckte fel i arbetskraftsstatistiken för september går nu myndigheten ut med de egentliga siffrorna. Den verkliga andelen arbetslösa var 6 procent, vilket motsvarar 330 000 personer. Resultatet är därmed betydligt lägre än vad som rapporterats tidigare. Den felaktiga mätningen sa i stället 7,1 procents arbetslöshet.

Bristerna finns i Evrys insamlade data

Problemet med datainsamlingen hos SCB tros ha pågått sedan förra sommaren. Det är därför inte bara siffran för september 2019 som har justerats, utan även andra månader under den perioden.

SCB menar att undersökningsbolaget Evry är den part som har gjort fel i sin insamling. Myndigheten har efter detta avslutat sitt samarbete med Evry.

Bolaget själva gör nu en internrevision för att utreda vad det är som har hänt, skriver Publikt. Men deras vd Karin Schreil menar att de har följt processerna enligt uppdraget de har fått, och att det i nuläget inte är säkert att det finns några fel i datan som de har samlat in åt SCB.

Kan ha påverkat löneförhandlingar och ekonomiska beslut

Det felaktiga resultatet kan ha påverkat viktiga ekonomisk-politiska beslut. Data över arbetsmarknaden är nämligen mycket central för såväl regeringen som för Riksbanken. Det menar SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

Johan Löf, seniorekonom på Handelsbanken, håller med om detta. Han pekar på att kronan försvagades tillfälligt när siffrorna för undersökningen kom. Läget på finansmarknaden förändrades i och med de förvånansvärt höga arbetslöshetssiffrorna.

En annan sak som kan ha påverkats är samtalen inför vinterns löneförhandlingar.

– Under upptakten när parter tar med sig argument har vi haft en situation där arbetslösheten går mot en katastrof. Det har också synts i argumentationen, säger Johan Löf.