händer håller i tom plånbokI samband med att många gick ur a-kassan 2007 blev löneökningen mindre i de branscher som drabbades mest. Foto: otnaydur/Shutterstock.com

A-kassa

En ny forskningsrapport visar på ett mönster mellan löneökning och medlemskap i a-kassan. I branscher där många anställda har gått ur a-kassan under samma period har lönerna minskat jämfört med tidigare. Arbetet skriver att det dock kan finnas andra faktorer som kan ha förstärkt effekterna på lönenivån.

När färre arbetstagare är anslutna till a-kassan blir lönerna lägre. Det visas i en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Rapporten baseras framför allt på a-kassornas data från medlemsregister samt löneinformation från SCB, enligt tidningen Elektrikern.

Avgiftshöjning fick många att gå ur a-kassan

2007 höjdes avgiften till a-kassan från omkring 100 kronor till 350 kronor. Detta ledde till att många valde att gå ur. Från att 90 procent var med i a-kassan sjönk anslutningsgraden till 80 procent.

Förutom att detta påverkar arbetslöshetsskyddet för de anställda som valde att gå ur a-kassan blev också deras löneökning mindre, i en del branscher med så mycket som 5 procent.

Omförhandlingar kan ha lett till större effekt på lönerna

En möjlig förklaring till den minskade löneökningen är att förhandlingsstyrkan sjunker för såväl fackförbunden som för arbetstagarna, menar Mathias von Buxhoeveden som har skrivit IFAU:s rapport.

Dessutom förhandlades många kollektivavtal under perioden för avgiftshöjningen – avtal som berörde så många som tre miljoner anställda – vilket också kan ha påverkat.

– Det är inte säkert att lönerna är lika känsliga under perioder då det inte sker några betydande omförhandlingar, påpekar Mathias von Buxhoeveden.

Lönemönstret är tydligt kopplat till a-kassans avhopp

Målet med avgiftshöjningen var att a-kassor till större del skulle kunna finansiera sig själva. Därmed höjdes avgiften mer inom de branscher där arbetslösheten är högre.

På grund av detta kan man tänka att lönetrenden kanske snarare påverkats av branschens arbetssituation snarare än a-kasseavgiften. Men Mathias von Buxhoeveden menar att statistiken som IFAU har använt har kunnat avskilja a-kassans påverkan från andra faktorer.

Bland annat finns inte de uppmätta skillnaderna under perioden innan avgifterna höjdes, utan där låg lönetrenderna på jämn nivå inom samtliga branscher.