Nedstämd kvinna sitter vid köksbordet med laptop och talar i telefon.Trycket på a-kassorna har varit högt under 2020. Vissa har fått vänta upp till 22 veckor på ersättning från sin a-kassa. Foto: WAYHOME studio/Shutterstock.com

A-kassa

Trots regeringens tillskott till a-kassorna är köerna väldigt långa. Flera av de som söker ersättning får vänta i flera månader, skriver Dagens Nyheter

2020 var ett mycket turbulent år med varsel och uppsägningar. Trycket på a-kassorna har varit extremt. Men trots att regeringen skjutit till 100 miljoner kronor är väntetiden på att få ersättning lång. 

Inte ovanligt med väntetider på 22 veckor

Redan i somras var väntetiden på att få ersättning från Alfakassan lång. Arbetslösa kunde få vänta i över tre månader innan de fick ersättning från Alfakassan. Allt eftersom tiden gått har kötiderna ökat rejält. I september fick medianpersonen vänta i 22 veckor på att få ersättning från Alfakassan.

Även om regeringen skjutit till pengar för att underlätta nyanställningar och förhindra långa väntetider finns det en viss eftersläpning. Enligt enhetschefen på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, Annelie Westman, tar det lång tid att rekrytera och lära upp nya handläggare och även om man använt tillskottet från regeringen så tar det tid innan man har kommit i kapp i eftersläpningen.

Alfakassan har fått kritik för sina långa väntetider. Flera av de som fick ersättning från Alfakassan i december hade väntat sedan juli eller augusti. Men väntetiden har varit lång även hos flera andra a-kassor.

Väntetiden lång även hos flera andra a-kassor 

Även Småföretagarnas a-kassa har i vissa fall haft lika långa väntetider. Även anställda inom hotell- och restaurang har fått vänta länge på ersättning. Flera av dem som fick ersättning i oktober har väntat på ersättning sedan försommaren. Även fler handelsanställda som fick ersättning i november hade väntat minst lika länge. 

Enligt Annelie Westman drabbades Handels och Hotell- och restauranganställdas a-kassor av coronaeffekten. Det skedde en enorm tillströmning av nya ärenden på kort tid. Alfakassan och Småa hade redan höga handläggningstider innan pandemin bröt ut så utgångsläget för dem var mycket sämre. 

IAF har inlett tillsynsärende

När det gäller Alfakassan, Hotell- och restauranganställdas och Småas a-kassor har IAF inlett ett tillsynsärende. IAF kan trycka på a-kassorna men dessvärre har inte IAF några större verktyg att ta till. Eftersom a-kassorna är föreningar och inga myndigheter finns inget som reglerar vad som är en rimlig handläggningstid. 

Antalet som fick a-kassa under 2020 ökade med 43 procent vilket är 100 000 fler än under 2019.