Hotell- och restaurangbranschen drabbades hårt när coronapandemin slog till under våren. Antalet ansökningar har ökat vilket lett till lång handläggningstid och att många måste vänta på att få sina pengar. Foto: David Tadevosian/Shutterstock.com

A-kassa

Ärendena hos HRF:s a-kassa har blivit tre gånger fler och handläggningstiden har fördubblats. Resultatet har blivit att många har fått vänta på sina pengar, skriver Arbetet.

Många förlorade sina arbeten när coronapandemin drabbade Sverige. Regeringen valde ganska snabbt att lätta på så att fler kunde bli berättigad inkomstrelaterad a-kassa, vilket innebar att ansökningarna om medlemskap hos a-kassorna sköt i höjden. Hotell och restaurang var den bransch som drabbades värst, vilket man kunde se hos a-kassan.

Stor tillströmning efter att regeringen lättat på reglerna

Antalet nya medlemsansökningar hos HRF:s a-kassa i mars uppgick till 15 000, varav hälften av ansökningarna kom två dagar efter att regeringen lättade på reglerna. Samtidigt sköt även ansökningarna om ersättning i höjden.

Tiden från ansökan till utbetalning har ökat

Under april och maj lyckades man hålla efter ärendena ganska bra. Genomströmningstiden, det vill säga tiden från ansökan till utbetalning, var cirka fem veckor under april och maj, vilket var lite snabbare än samma tid i fjol.

Men under juni och juli ökade tiden och i juli uppgick genomströmningstiden till 10 veckor, vilket är dubbelt så lång tid som samma tidsperiod i fjol.

Enligt HRF:s a-kassas chef, Karin Pettersson, beror det främst på att de har varit för få anställda och för många ärenden.

Ofullständiga ansökningar ger längre handläggningstid

HRF:s a-kassa fick hjälp från andra a-kassor i början men det fortsatte att strömma in ärenden.

Enligt Karin Pettersson fortsatte ärendena att öka och de var många som inte var kompletta. Det saknades bland annat uppgifter från medlemmen eller från arbetsgivaren. Vilket har gjort att det har tagit längre tid.

Måttet genomströmningstid är något som Karin Pettersson tycker är lite för trubbigt. A-kassan kan lämna avslag på ansökningar om ersättning om de inte får in de kompletteringar de ber om inom två veckor. Om man skickar in en ny ansökan kommer det att räknas som ett nytt ärende.

Antalet ersättningstagare har mer än fördubblats

HRF:s a-kassa hanterar cirka 6 000 ersättningstagare under ett normalår. I år har HRF:s a-kassa hanterat 13 000 ansökningar hittills, och man räknar med att antalet ansökningar kommer att uppgå till 18 000 när 2020 är slut, vilket är en tredubbling jämfört med tidigare år.