Svenska sedlar och mynt i olika valörerEnorma väntetider för de som sökt ersättning hos Alfakassan. Väntetiden hos medianpersonen ligger på 22 veckor. Foto: bildfokus.se/Shutterstock.com

A-kassa

Arbetslösa som har sökt a-kassa från Alfakassan har fått vänta väldigt länge. Många av de som har sökt a-kassa fick vänta minst 22 veckor innan de fick besked, skriver Arbetet.

Väntetiderna hos Alfakassan för de som sökt a-kassa är enorma. Väntetiderna hos flera a-kassor var långa redan innan coronapandemin bröt ut. Under första halvåret 2019 kunde medianpersonen få vänta i 14 veckor på att få sin ersättning, vilket var den högsta siffran på tio år.

Extremt långa väntetider

I mars 2020 slog coronapandemin till. Ekonomin avstannade, varslen ökade och många blev av med sina arbeten. Väntetiden hos a-kassorna för arbetslösa har blivit ännu längre nu.

Arbetet har fått ta del av färska preliminära siffror från Inspektionen från arbetslöshetsförsäkringen, IAF, som visar att medianpersonen fick vänta 22 veckor i september på att få pengar från Alfakassan.

Människor är förtvivlade och en man har skrivit i ett brev till regeringen att han har en familj att försörja och vet inte vad han ska ta sig till. Han är en av många som fått vänta exceptionellt länge på ett besked om ersättning.

Finns ingen tidsgräns för handläggningstiden 

IAF:s presskontakt Sara Bodemyr Fridell säger till Arbetet att arbetslöshetskassorna inte begår något lagbrott när genomströmningstiderna är långa. Det finns inget som säger att handläggningen är tidsbegränsad.

Den enda a-kassan i Sverige som inte är knuten till något fackförbund eller intresseorganisation är Alfakassan. Alfakassan har även fått i uppdrag av regeringen att betala ut grundersättning till de som inte är medlemmar i någon a-kassa.

Alfakassans handläggningstider har tidigare granskats av IAF

Enligt Alfakassans HR- och kommunikationschef, Pelle Åkerlund, har man vidtagit åtgärder efter IAF:s tidigare granskning. Innan coronapandemin slog till ordentligt och a-kassereglerna blev mer generösa ska väntetiderna enligt Pelle Åkerlund ha minskat.

Enligt Pelle Åkerlund hade Alfakassan börjat komma ikapp, men under våren ökade ärendeinflödet rejält och det går inte att göra snabbare prövningar eller jämka med regelverket.

Vidare påpekar Pelle Åkerlund att ärendena hos Alfakassan är mer komplexa än hos många andra a-kassor. Många som blivit arbetslösa kan behöva göra kompletteringar eftersom de har haft flera arbetsgivare. 

IAF har inlett tillsyn av flera a-kassor

Under förra veckan inledde IAF en tillsyn bland annat mot Alfalkassan på grund av deras långa väntetider.

I tillsynen ingår även Småföretagarnas arbetslöshetskassa och Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa. I september hade de en medianväntetid på 17 respektive 15 veckor för en inkomstbaserad ersättning, enligt de preliminära siffrorna. 

Orimligt med väntetider på 20 veckor

IAF har kallat de ansvariga till ett möte där de får förklara sig och berätta vilka åtgärder de kommer att vidta. IAF har ingen rätt att utfärda böter eller liknande på grund av långa handläggningstider.

Enligt Sara Bodemyr Fridell ska myndighetsutövningen ske skyndsamt enligt vad som står skrivet i förvaltningslagen. IAF anser att a-kassorna ska utreda det så fort det går. Det är inte rimligt att det ska ta 20 veckor för arbetssökande att få ersättning.