Arbetsförmedlingens logga på en skylt som hänger på en fasad.Långtidsarbetslösheten stiger samtidigt som arbetslösheten överlag gått ner. Arbetsmarknadspolitiska program pekas ut som lösningen, samtidigt är det svårt att få ut personer på rätt utbildning när det råder personalbrist hos Arbetsförmedlingen. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiska program ska vara nyckeln till att få ur personer från långtidsarbetslöshet och in på arbetsmarknaden, skriver Arbetsvärlden. Men samtidigt saknas resurser för att man ska kunna hjälpa fler tillräckligt snabbt.

Av 200 000 långtidsarbetslösa personer i Sverige i dag är det endast 7 000 som är med i arbetsmarknadspolitiska program. Det kan ha att göra med avsaknaden av personal, på grund av de nedskärningar som Arbetsförmedlingen tvingats göra, säger Anders Forslund på IFAU.

Långtidsarbetslösa ökar när andelen arbetslösa minskar

De uppgifter om att arbetslösheten minskar på det stora hela i Sverige står i direkt kontrast till de långtidsarbetslösa som ökar. Just nu är cirka 200 000 personer i Sverige långtidsarbetslösa, en siffra som man hoppas kunna få ner genom att engagera personer i bland annat arbetsmarknadspolitiska program.

Samtidigt är det endast 7 000 av de långtidsarbetslösa som faktiskt är med i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Anders Forslund, som arbetar som arbetsmarknadsforskare vid IFAU, tror att det bland annat handlar om en resursbrist.

– Att en så liten andel av alla långtidsarbetslösa omfattas av de här programmen kan handla om att Arbetsförmedlingen har för lite resurser, säger Anders Forslund.

Arbetsmarknadspolitiska program har stöd i forskningen

Satsningen på arbetsmarknadspolitiska program för långtidsarbetslösa har bland annat att göra med det starka stöd som finns i forskningen. Anders Forslund menar att det finns god anledning att tro att arbetsmarknadsutbildningar kan hjälpa personer ur långtidsarbetslöshet. Men då måste det tillkomma mer resurser.

Men han framhåller också att det inte bara krävs mer resurser och mer personal utan rätt personal. Anders Forslund menar nämligen att problemet med långtidsarbetslösa inte bara kan avhjälpas genom att sätta dem i ett arbetsmarknadspolitiskt program. I hans mening måste rätt person till rätt program och här spelar personalen en avgörande roll.

– Det handlar om att ha personal som med någorlunda precision kan anvisa rätt person till rätt program, säger Anders Forslund.