En ledsen man sitter på en soffa i ett nedsläckt rum.Problemet med långtidsarbetslöshet växer i Sverige. Arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, Sandra Offesson, tror att tröskeln in på arbetsmarknaden är för hög. Foto: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock

Arbetsmarknad

Långtidsarbetslösheten är ett växande problem i Sverige, skriver Arbetet. Arbetsmarknadsanalytiker Sandra Offesson menar att det bland annat handlar om att vi behöver sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

Färska siffror visar att långtidsarbetslösheten vuxit under pandemin. I 215 av 290 svenska kommuner har andelen långtidsarbetslösa ökat stadigt.

Svårt att ta sig ur långtidsarbetslöshet

Det handlar om en ökning över två år där andelen långtidsarbetslösa har blivit många fler. Pandemin har ytterligare försvårat situationen för långtidsarbetslösa och fått problemet att växa. I 215 av totalt 290 kommuner i Sverige har långtidsarbetslösheten ökat.

– Har man väl fastnat är risken överhängande att man blir kvar i arbetslöshet. Långtidsarbetslöshet är allvarligt både för individen och för samhället, säger arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, Sandra Offesson.

Siffror från Arbetsförmedlingen samt en analys från Arbetet pekar på att långtidsarbetslöshet är ett större samhällsproblem än man kanske först trott. I de grupper där arbetslösheten är mest framträdande behöver Arbetsförmedlingen gå in och stötta mer, menar Arbetet.

I oktober i år var det så många som 184 159 personer som varit arbetslösa i över ett år. Därmed räknas de in i kategorin långtidsarbetslösa.

Tröskeln in på arbetsmarknaden är för hög

Samtidigt är det inte särskilt lätt att bryta trenden av långtidsarbetslöshet eftersom många långtidsarbetslösa är personer som behöver mer stöd än andra. Tröskeln in på arbetsmarknaden är alldeles för hög, menar Sandra Offesson, och vi behöver alla hjälpas åt för att sänka den.

Det är speciellt vissa grupper som hamnar i långtidsarbetslöshet oftare än andra. Ofta handlar det om personer som är födda utanför Europa, personer som saknar eller inte har avslutat sin gymnasieutbildning, personer som är över 55 år eller som har en funktionsnedsättning som på ett eller annat sätt ger en nedsatt arbetsförmåga.

– Långtidsarbetslösheten brukar släpa efter trots att det pågår en återhämtning på arbetsmarknaden i övrigt, förklarar Sandra Offesson och fortsätter: Det blir en tudelad arbetsmarknad där vissa nu har lättare att få jobb och andra betydligt svårare.