Pappersfigurer föreställande ett gammalt par står på en hög av pengar.Ordförande för LO, Susanna Gideonsson, vill se en förbättrad pension innan en höjd pensionsålder kommer på tal. Hon menar att många av de punkter som politikerna kommit överens om att de skulle ta tag i har legat på hyllan för länge. Foto: ITTIGallery/Shutterstock

Politik

Ordförande för LO, Susanna Gideonsson, har riktat hård kritik mot förslaget att höja pensionsåldern från 65 till 66 år, rapporterar Publikt. Först måste man infria de löften man redan gett angående pensionen, menar hon.

Det görs inte tillräckligt mycket för pensionärerna, tycker Susanna Gideonsson, ordförande på LO. Reformer som lika gärna kan försvinna vid nästa maktskifte räcker inte för att lappa ihop den komplexa frågan med pensionen, menar hon. Nu när planer på att höja pensionsåldern står i fokus vill Susanna Gideonsson se en rejäl förändring.

– Vi kan inte längre acceptera att antalet fattigpensionärer är så högt, uttrycker hon.

”Det är ovärdigt Sverige”

Innan pensionsåldern kan höjas måste stora förändringar inom pensionen ske, menar Susanna Gideonsson. Hon vill se en höjning på pensionen, inte pensionsåldern. Som allra minst vill hon se att pensionen motsvarar 62 procent av slutlönen, men en sådan förändring kan Sverige bara se om pensionsavgifterna höjs.

Hon menar att det måste löna sig att ha arbetat ett helt arbetsliv och att pensionen är ett av de bästa sätten på vilket man kan visa just det.

– Det är ovärdigt Sverige att de som byggt landet inte får annat än smulor av de rikedomar de hjälpt till att skapa, skriver Susanna Gideonsson.

En politisk maktkamp sätter käppar i hjulen

Redan 2017 såg en överenskommelse om förbättrad pension dagens ljus. Det handlade då om att ge högre och tryggare pensioner. Men överenskommelsen innefattar också bland annat åtgärder för att göra pensionerna mer jämställda och dessutom insatser för ett hållbart arbetsliv. Ännu har många av punkterna i överenskommelsen fallit mellan stolarna.

Susanna Gideonsson tycker sig se vad som sätter käppar i hjulen för en förbättrad pension. Hon pekar främst ut de borgerliga partierna som en gemensam bromskloss för förändring.

– Pensionerna är en alldeles för avgörande fråga för att lämnas åt sidan eller än värre bli en bricka i ett politiskt maktspel, säger Susanna Gideonsson.