Vänster bild: Torbjörn Johannson, LO:s avtalssekreterare. Höger bild: EU-parlamentets byggnad i Strasbourg, Frankrike.Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, uttalar sig om varför LO tar avstånd från Europafacket. Foto: Pressbild (vänster), 3000ad/Shutterstock.com (höger)

Politik

Diskussionerna om krav på minimilöner i EU fortsätter. Svenska representanter har jobbat för att Sverige ska undantas från reglerna för att skydda den svenska kollektivavtalsmodellen. Men nu upplever LO att Europafacket undergräver dem och väljer därför att sluta betala medlemsavgiften och gå på möten, skriver Hotellrevyn.

LO tycker inte att den europeiska paraplyorganisationen Europafacket har hjälpt fackförbunden i Sverige, utan snarare stjälpt dem.

– De har andra medlemmar som tycker att det här med lagstadgad minimilön är jättebra. Vi tyckte att det kan de väl få, om vi får ett undantag. Men det har Europafacket aktivt motarbetat, säger Torbjörn Johansson.

Tror inte att det kommer göra någon skillnad

Tyvärr tror inte Torbjörn Johansson att deras åtgärder kommer göra att Europafacket ändrar sig. Att LO gör detta är mer som en markering för att visa deras missnöje. Han tycker det är tråkigt att de behöver motarbeta sina kollegor i Europa, men ser det som nödvändigt.

Just nu ligger en kompromiss på bordet som har tagits fram av ministerrådet. Den innebär att minimilönerna endast gäller de länder som redan har det. LO säger att de kan leva med det förslaget. Men enligt Torbjörn Johansson ska det förslaget förhandlas mot parlamentets förslag, och han vill inte att det ens ska komma i närheten av parlamentets förslag.

Därför vill LO inte ha minimilöner i Sverige

Både Sverige och Danmark motsätter sig lagstadgad minimilön. Det finns främst två anledningar till detta. Den ena är att kollektivavtalsmodellen har lett till relativt höga löner. Den andra anledningen är att man tycker att arbetsmarknadens parter är bäst lämpade att förhandla om löner och villkor. Man är rädd att lönerna skulle stagnera om man lade över det på politiker.

Fakta om Europafacket
Europafackets officiella namn är Europeiska fackliga samorganisationen (EFS). Det är en organisation vars syfte är att påverka europeisk politik och lagstiftning inom frågor som sysselsättning, sociala frågor och ekonomisk politik. Organisationen bildades 1973 och LO var en av de organisationer som var med och grundade EFS. Källa: Wikipedia