Omställningsstödet har tidigare varit samma för arbetare och tjänstemän. Men nu riskerar arbetare att tappa de generösa omställningsvillkoren med det nya las-avtalet. Något som kommer att påverka bland annat lokförare och brevbärare. Foto: Try_my_best/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

De gemensamma villkoren som Sekos medlemmar har delat med tjänstemännen riskerar att bli hängande i luften med den nya las-uppgörelsen. Det kan skapa klyftor i branscher där tjänstemännen och arbetare har fått samma omställningsstöd, skriver Arbetet.

Arbetare inom posten, spårtrafiken och telekombranschen har haft samma villkor som tjänstemännen sedan staten hade hand om telefoni, tågtrafik och posten, med undantag från lönen.

När anställda sägs upp på grund av arbetsbrist har de fått stöttning med kompetensutveckling, rådgivning och ekonomisk ersättning från stiftelsen TRR. Det har i princip fungerat precis som för de privatanställda tjänstemännen.

Seko vill inte gå med på den nya uppgörelsen

Sekos medlemmar har sett det som en fördel att få ta del av tjänstemännens omställningsvillkor eftersom de är generösare än villkoren för privatanställda arbetare. Men nu hänger de gemensamma villkoren i luften med den nya las-uppgörelsen.

Seko har avvisat las-uppgörelsen som innebär stora förändringar gällande omställningsstödet. Däremot står tjänstemannafacken bakom uppgörelsen.

Enligt Mats Ekeklint, Sekos avtalssekreterare, har man varit i kontakt med förhandlings- och samverkansrådet PTK gällande detta. Man behöver reda ut vad som gäller för Sekos medlemmar när det nya huvudavtalet skrivs under av tjänstemännen, något som de är överens om.

Bättre villkor vid omställning med nya las-uppgörelsen

Den nya las-uppgörelsen innebär nya förbättrade villkor vid omställning och man förutsätter att PTK kommer att teckna ett nytt avtal vid omställning med Svenskt Näringsliv.

Men det är inte rimligt att tro att Seko skulle få ta del av förbättringarna utan att betala för dem. Den nya las-uppgörelsen innebär även att arbetsgivarna får en större frihet när det gäller uppsägningar.

Omöjligt att ha olika villkor beroende på fack

Betalningen skulle kunna tas ur löneutrymmet i framtida avtalsrörelser om Seko inte vill gå med på uppgörelsen. Ett annat alternativ skulle kunna vara en uppdelning mellan tjänstemännens och arbetarnas villkor. 

Men Sekos ombudsman med ansvar för telekombranschen, P-O Fällman, anser att det är otänkbart att göra en uppdelning mellan tjänstemän och arbetare. Det går inte att ha olika villkor beroende på vilket fack man tillhör. Det här är något som måste lösas.