Blå tågvagnar som står vid en perrong.Minskat resande i Skånetrafiken under sommaren ledde till varsel av över 300 anställda på Pågatågen Arriva. Välj om du vill gå ner i arbetstid eller bli uppsagd hette det. Men efter centrala förhandlingar mellan Seko och Pågatågen Arriva valde Arriva att dra tillbaka sitt ultimatum till de anställda. Foto: itsflowingtothesoul/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Pågatågen Arriva drar tillbaka hyvlingen och de uppsagda lokförarna får behålla sina arbeten. Beslutet kom efter Arrivas centrala förhandlingar med Seko. Något som fick alla på Pågatågen Arriva att jubla av lycka, skriver Arbetet.

Det minskade resandet och minskad turtäthet i Skånetrafiken på kvällar och helger ledde till att Arriva under sommaren 2020 varslade 300 anställda om uppsägning på grund av minskade intäkter. Men varslet verkställdes inte.

Välj deltid eller blir uppsagd

I oktober valde Pågatågen Arriva att omvandla tjänsterna från heltid till deltid i stället för att säga upp de varslade. 320 anställda fick erbjudande om att gå ner i tid från heltid till 80 procent. De anställda fick välja på att gå ner i tid eller att bli uppsagda. 

Arrivas beslut fick region Skåne att reagera rejält vilket ledde till att Socialdemokraterna tog upp frågan i kollektivtrafiknämnden, som beslutade att kalla till ett möte med Arrivas ledning.

Kollektivtrafiknämndens andre vice ordförande, Andréas Schönström (S), sa i en intervju med Arbetet att han var irriterad över Arrivas agerande som använde pandemin för att försämra arbetsvillkoren för personalen trots att Arriva hade blivit rikligt kompenserade genom det statliga permitteringsstödet. 

Arriva backade efter förhandlingar med Seko

I mitten av oktober var det bara en av de varslade på Pågatågen Arriva som hade tackat ja till att gå ner i tid. Men nu har Arriva backat om hyvlingen och ingen av tjänsterna ska omregleras från heltid till deltid. 

Beslutet kom efter centrala förhandlingar med Seko. Mattias Wrangtorp, affärsområdeschef på Arriva, har skrivit i ett brev till de anställda att det fortfarande råder stor arbetsbrist och att Arriva har det tufft ekonomiskt.

Men trots det väljer Arriva ändå att dra tillbaka hyvlingen och Arrivas ultimatum om uppsägning för att visa sin vilja att ”facklig samverkan ska bygga på ett givande och tagande i en god anda”.

Seko positiva till framtida förhandlingar med Arriva

Ola Brunnström, lokförare, skyddsombud och förhandlingsansvarig på Seko Pågatåg, vill ge lokförarna på Pågatågen en stor eloge för att de har stått upp för sig och sina kollegor. Arrivas beslut att backa om uppsägningar och hyvling innebär att de sträcker ut en hand till Seko för att parterna ska kunna fortsätta sina lokala förhandlingar.