gunga i lekpark med lekande barn i bakgrundenBarnskötare är en viktig del av förskolans verksamhet och är därför en yrkesgrupp som kommuner och fackförbund bör satsa mer på, menar barnskötarna Lena Tikkanen och Camilla Edlund. Foto: Valmedia/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Det skiljer allt mer i lön mellan barnskötare och förskollärare i Sveriges kommuner. Enligt siffror som Kommunalarbetaren har tagit fram skiljer det allt mellan 1 900 och 11 000 kronor mellan yrkesgruppernas medellöner. Personal på förskolor runt om i landet menar att även om förskollärarutbildning till förskollärare ska löna sig är det viktigt att höja även barnskötaryrkets status.

Löneskillnaden mellan personalgrupper i förskolan är mycket stor på sina håll i Sverige. I en jämförelse av medellönerna för banskötare och förskollärare i olika kommuner visar Kommunalarbetaren att det som mest skiljer 11 000 kronor mellan yrkesgrupperna. Sett till riket är skillnaden på medellönen omkring 6 500 kronor.

Båda gruppernas medellön har ökat mellan 2014 och 2018, men medan ökningen var 13,8 procent för förskollärarna var den bara 8,1 procent för barnskötarna.

Förskollärare och barnskötare är ett arbetslag med samma syfte och mål

Detta är inte okej tycker Lena Tikkanen som jobbar på förskolan Karlavagnen i Botkyrka, den kommun där löneskillnaden är som störst. Hon har arbetat som barnskötare i 40 år, men tjänar i dagsläget mindre än medellönen för såväl kommunen som landet i stort.

– Det är märkligt att det är så olika, vi är ett arbetslag som arbetar med samma syfte och mål, säger Lena Tikkanen till Kommunalarbetaren.

Som representant för Kommunal på sin arbetsplats tycker Lena Tikkanen att fackförbundet bör göra en liknande satsning på barnskötare som man gjort på undersköterskor i det senaste avtalet. Det behövs för att minska den stora löneskillnaden och ge yrket högre status.

Barnskötarna är en viktig del av förskoleverksamheten

Det är svårt att säga vilken löneskillnad som vore rimlig mellan yrkesgrupperna. Det säger Therese Bruhn, förskollärare i Hallsberg, Närke kommun. Hon menar att en högskoleutbildning bör märkas i lönen, men att förskoleverksamheten samtidigt inte skulle fungera utan barnskötarna.

I Närke kommun är löneskillnaden den minsta i Sverige, bara 1 900 kronor. Men det hör ihop med att kommunen i nuläget inte nyanställer barnskötare utan i stället prioriterar förskollärare, menar barnskötaren Camilla Edlund, som är kollega till Therese Bruhn.

Bristen på förskollärare leder dock till att kommunen anställer vikarier utan färdig utbildning, vilket också leder till stor personalomsättning i förskolan. Camilla Edlund har skrivit till kommunen om detta och hoppas att de ska börja anställa barnskötare igen.

SKL vill ha ytterligare ökad lönespridning i förskolan

Från politiskt håll vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) snarare se en ännu större lönespridning i förskolan, hellre än en minskad löneskillnader mellan yrkesgrupperna. 

– Vi vill se en ökad lönespridning så att man har en bra löneutveckling över sitt yrkesliv i takt med att man förvärvar bättre kunskaper och omsätter dem till bra verksamhet, säger SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl till Kommunalarbetaren.