Foto: Phovoir/Shutterstock

Arbetsmarknad

Löneskillnaderna mellan könen minskar och kvinnornas arbetstid ökar. Det har man kunnat se i LO:s jämställdhetsrapport som presenterats för femte året i rad. Men LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström menar att utvecklingen mot jämställdhet går alldeles för långsamt.

Att kvinnor bara vill jobba deltid är en bild som behöver arbetas bort – heltidsanställda kvinnor ska bli ny norm

De senaste 20 åren har löneskillnaderna mellan könen minskat stadigt men sakta. I LO:s jämställdhetsrapport som presenterades inför internationella kvinnodagen för femte året i rad kan man se att löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska men att det är betydligt fler faktorer som talar mot kvinnorna på arbetsmarknaden.
Statistiken i rapporten visar att många kvinnor jobbar under otrygga anställningsvillkor och att kvinnor i högre grad jobbar deltid trots att många vill ha en heltidsanställning. Även om det är så i många fall att kvinnor vill jobba deltid, behöver den bilden arbetas bort. Idag har 4 av 10 kvinnor heltidsanställning vilket är bättre än för 20 år sedan enligt rapporten, men för de som vill finns det inga heltidsanställningar att ta del av.
Berit Müllerström menar att det är dags för en förändring.
– Det absolut viktigaste är att göra heltid till norm och att minska de osäkra anställningarna, säger hon i en intervju med SvD.
Oftast är det heltidslönerna som diskuteras när man pratar om löneskillnaderna mellan könen. Men olika grupper jobbar olika mycket heltid. Den grupp som halkar efter på grund av arbetstiden är arbetarkvinnorna som har en genomsnittlig arbetstid på 77 procent. Skillnaden i den faktiska heltidslönen låg under 2016 på 6500 kronor enligt rapporten från LO.

Island har lagstiftat för att minska löneskillnaderna mellan könen

Under det senaste decenniet har Island haft rollen som världens mest jämställda land och röstat fram en kvinnlig president. Trots detta har man fortsatt se mellan fingrarna när det kommer till löneskillnaderna mellan könen och kvinnorna fortsätter tjäna mindre än männen. Därför har man valt att införa en statlig certifiering där företag behöver bevisa att lönerna är lika mellan kvinnor och män för att få ett intyg.
Lagen kommer införas inom den närmaste fyraårsperioden och många företag behöver ha erhållit sitt intyg under 2018. För företagen utan intyg väntar dagsböter på 3500 kronor, alltså 1,3 miljoner om året. Island har som långsiktigt mål att ha halverat löneskillnaderna till år 2028.

LO och Svenskt Näringsliv vill inte lagstifta om löneskillnader

Att lagstifta fram lika löner mellan könen är inget för Sverige enligt både LO och Svenskt näringsliv. Här vill man jobba enligt den svenska modellen och man tror inte på att en lagstiftning som gäller endast lön är en effektiv metod.
Lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål menar att problemet behöver tas tag i tidigare än så.
– Det behöver vi komma åt redan i utbildningssystemet, säger hon till SvD.
Dagens löneskillnader beror främst på den könsuppdelade arbetsmarknaden där många låglöneyrken är kvinnodominerade. Sverige behöver därför möta problemet redan i utbildningssystemet och locka kvinnor till manligt dominerade utbildningar genom kvinnliga förebilder.