Figurer sitter på två olika mynthögar, koncept löneskillnader mellan könen.Förra året ökade löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Det visar en ny rapport från Medlingsinstitutet. Foto: Ink Drop/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt nya siffror från Medlingsinstitutet ökade löneskillnaderna mellan män och kvinnor under 2021, där snittlönen för kvinnor motsvarade 90,1 procent av männens. Medlingsinstitutet menar att det fortfarande är för tidigt att säga om detta är ett trendbrott eller om det är pandemins effekter som ligger bakom en tillfällig förändring. Det skriver Publikt.

Medlingsinstitutets nya rapport visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökade under 2021, och det är första gången sedan 2007. Den totala skillnaden gick under förra året upp från 9,7 till 9,9 procent. Snittlönen för kvinnor låg på 35 100 kronor/månad, vilket var 90,1 procent av männens snittlöner.

Om man ser till arbetsinkomst låg kvinnornas i genomsnitt på 80, 7 procent av männens under 2021. Förklaringen till att skillnaden i arbetsinkomst är större än löneskillnaden är enligt Medlingsinstitutet att kvinnor jobbar färre timmar än män.

För tidigt att avgöra om det är ett trendbrott eller en av pandemins effekter

Medlingsinstitutet menar att det fortfarande är för tidigt att avgöra huruvida den ökande löneskillnaden är ett trendbrott eller helt enkelt en av pandemins effekter på svensk arbetsmarknad.

I rapporten framgår det att det finns flertalet tänkbara faktorer bakom siffrorna, där yrket är den enskilt största. Genom så kallad standardvägning kan man räkna in de bakomliggande faktorerna, men enligt Medlingsinstitutet fanns det fortfarande en skillnad på 4,5 procent mellan könen som inte hade någon förklaring.

Inom staten fortsatte löneskillnaderna att minska

Inom staten minskade löneskillnaderna mellan könen från 3,7 till 3,4 procent, enligt Medlingsinstitutets rapport.Även inom den offentliga sektorn gick siffrorna ner förra året, och det gjorde de också bland tjänstemän i privat sektor. Bland arbetare i privat sektor syntes däremot en kraftig ökning.

Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör, förklarar i ett pressmeddelande att privatanställda arbetare var de som drabbades hårdast av uppsägningar under pandemin och att det är just i denna grupp man nu ser den tydligaste ökningen i löneskillnader.