Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson.Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson säger att den arbetsmarknadspolitik som finns i dag är bristfällig och orättvis. Den som är arbetslös och hemma ska inte ha lika mycket pengar som den som ställer klockan för att gå till jobbet varje dag. Alla ska vara med och bidra. Foto: Axel Adolfsson, Press/Moderaterna.

Arbetsmarknad

Moderaterna anser att regeringen är helt passiva i sin arbetsmarknadspolitik. Nu har Moderaterna presenterat tio förslag på hur man kan minska arbetslösheten, skriver Arbetet.

Den Socialdemokratiska regeringens passivitet när det gäller den svenska arbetsmarknadspolitiken kritiseras nu av Moderaterna. 

Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson, säger att de är förvånade över regeringens inställning till arbetsmarknadspolitiken, som en gång i tiden var Socialdemokraternas paradgren. Enligt Elisabeth Svantesson lämnas människorna helt åt sitt öde. 

Passiv arbetsmarknadspolitik redan innan pandemin

Elisabeth Svantesson påpekar att arbetsmarknadspolitiken var alldeles för passiv redan innan pandemin. Stefan Löfvens mål om att ha den lägsta arbetslösheten inom EU under 2020 är långt borta. Elisabeth Svantesson anser att de krisåtgärder som regeringen vidtagit under pandemin har varit alldeles för dåliga.

Enligt Elisabeth Svantesson finns det inga förslag eller propositioner på hur man ska pressa ner arbetslösheten. Om Sverige hade haft samma utveckling när det gäller arbetslösheten som övriga EU-länder hade den svenska statskassan varit 42 miljarder kronor starkare, enligt Moderaterna. 

Moderaterna vill ta krafttag om arbetsmarknadspolitiken

Moderaterna vill nu att regeringen agerar för att bromsa den stigande arbetslösheten. De vill bland annat att man sjösätter den färdigförhandlade reformen om etableringsjobb.

Vidare vill Moderaterna att man förstärker nystartsjobben och inför både språkkrav och bidragstak. I en intervju med Arbetet säger Elisabeth Svantesson att det inte är rättvist att den som varje dag ställer sin klocka för att gå upp och gå till sitt arbete har lika mycket pengar som grannen som är hemma och arbetslös. Det är visserligen en moralisk fråga men det är även en fråga om att alla ska vara med och bidra. 

Moderaterna vill även att Arbetsförmedlingen gör mer och att de får fart på bland annat arbetsgivarkontakter. Arbetsförmedlingen kommer att lämna tillbaka lite mer än sex miljarder kronor av det anslag som de fick under 2020, enligt Elisabeth Svantesson. Det visar att myndigheten bör kunna göra mer.

Moderaternas förslag för att minska arbetslösheten

  1. Nystartsjobben ska förstärkas
  2. Praktik för de som blivit arbetslösa nyligen
  3. Fler praktikplatser för de som är långtidsarbetslösa
  4. Passiviteten i det arbetsmarknadspolitiska programmet bör brytas
  5. De som permitteras bör erbjudas utbildning
  6. Arbetsförmedlingen ska använda sina pengar
  7. Förstärka de arbetsgivarkontakter som Arbetsförmedlingen har
  8. Etableringsjobb bör införas
  9. Språkkrav som gör att integrationen går snabbare
  10. Bidragstak