Att båda i ett parförhållande har koll på ekonomin minskar konflikter och gör det lättare att klara sig om livssituationen skulle förändras. Foto: MemoriesStocker/Shutterstock.com

Privatekonomi

Många kvinnor i partnerförhållanden skulle ha svårt att klara sig ekonomiskt på egen hand. En undersökning från Swedbank och sparbankerna visar att fler kvinnor än män är oinsatta i hushållets gemensamma ekonomi. Ett gemensamt ansvar kan leda till färre ekonomiska konflikter, skriver Civilekonomen.

En av tre kvinnor är osäkra på om de skulle klara sin ekonomi på egen hand vid en separation eller om deras partner skulle gå bort. Det framgår ur en undersökning som Swedbank och Sparbankerna har låtit göra.

Lika många kvinnor skulle inte säkert kunna bo kvar i bostaden om de skulle bli ensamstående. För männen är det bara en femtedel som uppger samma svar.

Gemensamma beslut innebär färre konflikter om ekonomin

Sifo, som genomförde undersökningen, ställde också frågan om vem i hushållet som fattar ekonomiska beslut. Svaren visar att det finns ett samband mellan detta och hur ofta det uppstår konflikter angående den gemensamma ekonomin.

De flesta deltagarna svarar att besluten fattas gemensamt. Av dessa menar strax under 80 procent att det inte uppstår konflikter gällande ekonomin.

Men det finns också fall där den ena partnern uppges vara den som håller koll på den gemensamma ekonomin. Bland kvinnorna menar 13 procent att partnern sköter ekonomin, och för männen är siffran 6 procent. Här uppger kring 40 procent att konflikter uppstår.

Ekonom: Viktigt att själv vara insatt

Madelén Falkenhäll arbetar som ekonom på Swedbank. Hon menar att det inte är optimalt att lämna det ekonomiska ansvaret till någon annan, utan snarare riskfyllt ifall livssituationen skulle förändras.

— Det är viktigt att vara insatt i både sin egen och i hushållets gemensamma ekonomi, säger Madelén Falkenhäll till Civilekonomen.

Planera ekonomin tillsammans

Några tips är att göra en gemensam budget för hushållet, och fördela utgifterna efter inkomst om det skiljer sig mycket åt. Sparande är en viktig del i denna planering, men också att var och en ser till att inte skaffa sig för höga utgifter eller stora privatlån som är svåra att klara på egen hand.

En livförsäkring är också ett värdefullt ekonomiskt skydd om den ena partnern oväntat skulle gå bort.