Pontus Georgsson, ordförande i Pappers, och Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i IF MetallPappers ordförande Pontus Georgsson har uttalat sig om Pappers lönekrav för 2020. Initiativet uppskattas inte av IF Metall, enligt avtalssekreteraren Veli-Pekka Säikkälä. Foto: Pressbild/akassor/pappers-a-kassa och Brian Predstrup/IF Metall

Politik

Pappers uttalar sitt lönekrav för 2020 långt innan övriga fackförbund är överens. Initiativet får kritik från flera håll, skriver Arbetet<. Lönekravet kallas verklighetsfrånvänt och riskera att försvåra diskussionen för övriga LO-förbund.

Avtalsrörelsen för 2020 är nu i full gång. Under hösten kommer fackförbund inom LO och industrisektorn att diskutera vilken löneökning man vill se i olika branscher.

Men redan nu har fackförbundet Pappers sagt att de vill se en löneökning på 4 procent inom sin bransch. Ordförande Pontus Georgsson lyfte på en presskonferens i onsdags att det finns utrymme för ett sådant lönelyft.

Uttalandet försvårar vidare diskussioner, enligt IF Metall

Pappers uttalande uppskattas inte alls av andra fackförbund inom industrin.

– Vi brukar prata ihop oss inom LO innan någon går ut med våra krav, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare för IF Metall.

Han menar vidare att diskussionen skulle bli svårare om alla 14 LO-förbund skulle uttala sig om varsin lönesiffra. De behöver först undersöka förutsättningarna för löneökningarna och det är för tidigt att i nuläget säga något om vilken lönenivå som förbunden kan kräva.

Lönekravet bör utgå från hela industrin, säger Unionen

Även Unionen, som organiserar många tjänstemän inom massa- och pappersindustrin, har kommenterat uttalandet. Förhandlingschef Niklas Hjert menar att Unionen inte utgår från enskilda branscher när de sätter lönenivån, utan från hela industrin, vilket Pappers borde känna till.

Den lönenivån som sätts av industrisektorn är styrande för övriga branscher. Detta enligt modellen som har gällt under de senaste årens avtalsrörelser, skriver Transportarbetaren.

Ingen verklighetsförankring i lönekravet, menar Industriarbetsgivarna

Enligt Industriarbetsgivarnas, det vill säga Pappers motpart i förhandlingarna, saknas det verklighetsförankring i Pappers lönekrav.

– Vi är en bransch som visserligen gör stora investeringar för framtiden, men också ser en avmattning, en begynnande lågkonjunktur och risker med Brexit och handelskrig, säger vd:n Per Hidesten.