Den första förhandlingen om LAS och de som behöver stöd för att ordna nytt arbete har inletts. Deadline för förhandlingarna är 30 september. Foto: H_Ko/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Svenskt Näringsliv, PTK och LO har startat förhandlingarna om las. Det gäller att hålla tempot uppe för deadline är den 30 september, skriver Arbetet.

Svenskt Näringsliv och företrädare för facken har inlett den första förhandlingen om stöd för de som behöver ordna nytt arbete och LAS. Förhandlingarna kommer att fortgå två dagar i veckan och pågå fram till och med 30 september.

Förhandlingarna inleds direkt för att klara deadline

Teknikföretagens förhandlingschef, Tomas Undin, säger att industrin inte kommer att kompromissa när det gäller det bestämda slutdatumet. Det ska vara färdigförhandlat den sista september. Förhandlingen om löner kommer att börja första oktober och man kommer inte acceptera att det sker förhandlingar parallellt när det gäller anställningsskydd.  

Tobias Baudin, ordförande för Kommunal säger att de redan den här veckan kommer att trycka gasen i botten. Förhandlingen om las är prioriterad och man kommer att lägga ner mycket tid på den. 

Inarbetade frågor som dessa behöver inte ha längre förhandlingstid

Det kan tyckas att det är lite kort om tid med bara en dryg månad för att parterna ska komma överens om las, omställningsstöd och kanske även en arbetslöshetsförsäkring. Flera av företrädarna tycker inte att lång tid alltid är en fördel, ibland kan det vara bättre att ha en kortare begränsad tid.

De här är inga nya frågor utan de har blivit väl genomlysta genom åren. Vad som är viktigt för de olika parterna är välkänt.

Flera upplever problemen med otrygga anställningar

LO:s prioritering ligger i att minska antalet osäkra anställningar på äldreboenden, i butiker och restauranger där personalstyrkan i många fall anpassas dag för dag.

Inom PTK betonar akademikerna och tjänstemännen ett ökat behov och mer konsekvent kompetensutveckling. De problem som LO-förbunden brottas med kring otrygga anställningar finns även inom en del grupper inom Unionen.

Prioriteringen hos Svenskt Näringsliv ligger i en ökad flexibilitet och att företagen ska få en större frihet att själva välja vem de ska säga upp.

LO-delegationen består av avtalssekreterare från alla LO-förbund

LO:s förhandlingsdelegation utgörs av avtalssekreterarna från alla 14 LO-förbund och det är Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare som kommer att leda delegationen.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä, bekräftar att man bestämt att hela avtalsrådet måste medverka fysiskt.

Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörers förhandlingschef, och Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef, kommer att företräda PTK. Övriga som kommer att medverka i PTK:s delegation är Nicola Lewis från Unionen, Annelie Söderberg från Vårdförbundet, Tomas Eriksson från Ledarna, Johan Lif från Journalistförbundet och Maria Arrefelt från Jusek.

Arbetsgivarsidans förhandlare leds av Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv.