Händer klipper itu grönt medlemskort med en sax.Många medlemmar har valt att gå ur a-kassan under det senaste halvåret. Troligen beror det delvis på att vissa krav för ersättning har återinförts. Foto: grandbrothers/Shutterstock.com

A-kassa

Efter den kraftiga medlemsökningen under pandemiåret 2020 minskar nu antalet medlemmar i a-kassan igen. Den a-kassa som ökade mest är också den som nu tappar flest medlemmar, berättar Arbetet.

Under fjolåret blev 270 000 personer nya medlemmar i a-kassan. Inte oväntat var ökningen som störst när pandemin först startade under våren.

I mars månad infördes också lägre krav för att kunna få a-kassa. Under den månaden var det hela 127 000 personer som skrev in sig hos någon av Sveriges a-kassor.

LO:s a-kassor tappar tusentals medlemmar

Nu går medlemstrenden neråt igen. Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har a-kassornas totala medlemsantal minskat med 9 000 personer det första halvåret 2021.

Bland a-kassor kopplade till LO-förbund är det bara två som inte fått färre medlemmar: Fastighets a-kassa och Byggnads a-kassa.

Hotell- och restauranganställdas a-kassa (HRAK) var den a-kassa kopplat till LO som ökade mest förra året – första halvåret med hela 25 %. Men hittills i år har HRAK förlorat 3 % av sina medlemmar, vilket är fler än någon annan a-kassa för arbetaryrken.

Utsatta branscher har inte hämtat sig än

Den stora ökningen förra året visar på att arbetsmarknaden fortfarande är otrygg. Det menar Malin Ackholt, som är ordförande för både HRAK och fackförbundet Hotell och restaurang. Hon är dock inte inte förvånad över vändningen till i år.

– Branschen är inte up and running som den har varit tidigare och vår bild är att många medlemmar har gått vidare till andra verksamhetsområden eller till studier, säger hon till Arbetet.

Malin Ackholt tror däremot att branschen kommer att återhämta sig inom kort. 

Återinförd kvalifikationstid är en av orsakerna

Inbromsningen kan förklaras av att vissa lättnader i a-kassans regler har tagits bort sedan årsskiftet. Nu måste du vara medlem i minst 12 månader innan du har rätt till arbetslöshetsersättning.

Däremot kvarstår vissa tillfälliga regler ända till årsskiftet 2022/2023. Det gäller dels kravet på hur mycket du har jobbat, dels det högre taket för ersättningen.