Arbetsmarknad

Att samhället blir allt mer automatiserat är ett stort incitament för hotade yrkesgrupper att ansluta sig till a-kassan. Idag har vi redan robotar som gör stora delar av det arbetet som tidigare var reserverat för människor. I framtiden ser inte denna utveckling ut att ändras, tvärtom. Idag förutspår man att 2020 kommer 7 miljoner jobb ha ”förlorats” till robotar.

Snabb utveckling av robotar hotar jobben

Det har knappast undgått någon att tekniken går framåt, inte minst inom robotar och artificiell intelligens. Det är denna nya teknik som nu tros ta över allt fler jobb i framtiden. Detta eftersom att stora delar av den manuella hanteringen av papper eller telefonsamtal kan skötas billigare, enklare och betydligt snabbare med robotar.
De jobb som hotas mest av den här utvecklingen är med andra ord jobb inom administration och liknande kontorsjobb. Det är även inom dessa yrkesgrupper som det blir allt mer aktuellt att ansluta sig till a-kassan.

Vissa yrkesgrupper hotade av utvecklingen

Det är med andra ord bara inom vissa yrkesgrupper som man ser att stora delar av jobben försvinner. De allra flesta av dessa är någon form av kontorspersonal, men även vissa maskinförare som inom skogsbruket och tågförare kan också se en mer ansträngd arbetsmarknad.

Tänk på! Att ansluta sig till a-kassan kan vara en god framtidsinvestering för dig som jobbar inom de mest hotade yrkena.

För dessa yrkesgrupper blir det snart mycket viktigt med att vara ansluten till a-kassan. Tillhör du någon av dessa yrkesgrupper eller känner du en oro inför framtiden kan du lätt hitta en a-kassa för dig och försäkra din inkomst ifall du blir arbetslös.

Kvinnor förlorar fler jobb än män

Även mellan könen skiljer sig prognoserna. Inom de jobb där kvinnor är överrepresenterade ökar inte antalet nya jobb lika mycket som de jobb där män är överrepresenterade. Det här leder till att prognoserna i dagsläget ser en utveckling där det skapas ett nytt jobb för varje tredje som förloras för män är det bara ett nytt jobb som tillkommer på var femte som försvinner för kvinnor. Hur det blir i verkligheten är svårt att förutspå, men om prognosen stämmer kan det vara mycket problematiskt för många kvinnor.
Om du vill påverka jämställdheten på arbetsmarknaden kan det vara en bra idé att gå med i en facklig a-kassa. Många fackförbund driver nämligen flera frågor inom jämställdhet. Ju fler medlemmar desto större påverkan på arbetsmarknaden.

Framtidens arbetsmarknad är annorlunda

Även om prognoserna ser mycket negativa ut med en stor förlust i arbeten kan hela arbetsmarknaden komma att ändras. Ändringar i hur mycket vi arbetar och anställningsformer kan komma att ändras radikalt under samma period, vilket kan motverka en större arbetslöshet.

Tänk på! Troligtvis kommer utvecklingen inom robotteknik även innebära förändringar i arbetsmarknaden för att motverka en utbredd arbetslöshet.

Hur dessa reformer kommer se ut är i dagsläget omöjligt att säga, men med de senaste prognoserna i åtanke kommer det krävas förändringar i vårt sätt att se på arbete. Det är dock en god idé att ansluta sig till a-kassan redan nu då dessa reformer med största säkerhet kommer ta längre tid än den revolution inom robotteknik vi ser idag.