Deltidsarbete

Att gå ned till deltid innebär inte per automatik att arbetsbördan minskar. I en rapport från Unionen framgår att deltiden för många arbetare bara innebär att samma arbetsuppgifter ska hinnas med på kortare tid.

Minskad arbetstid men samma arbetsbörda

Somliga arbetare väljer att gå ned i arbetstid för att få mer tid för att lösa familjepusslet och umgås med barnen. Mindre arbetstid borde per automatik innebära färre arbetsuppgifter, men risken är istället att samma mängd arbetsuppgifter ska hinnas med på kortare tid. Fackförbundet Unionen har gjort en undersökning bland privata tjänstemän med barn upp till elva år. Undersökningen visade att 4/10 tillfrågade tjänstemän har upplevt mer stress sedan de gick ned på deltid. Bara 3/10 upplever att arbetsbördan minskat i samma grad som arbetstiden.

Det är Stina Jakobsson, utredare på Unionen, som är författare till rapporten och hon är inte förvånad över resultatet. Hon menar att det finns en jargong från personer som överväger deltid att det ändå kommer innebära samma arbetsbörda som tidigare. Därför ville hon göra rapporten för att se hur det ligger till hos Unionens medlemmar.

Stressar på jobbet för att hinna med arbetsuppgifterna

Orsaken till att många upplever stress trots mindre arbetstid kan bero på svårigheter att stå på sig och förklara att man inte kan göra lika mycket längre. Istället tar man kortare luncher och skyndar på extra för att hinna med mer när man väl är på jobbet. Stina Jakobsson förklarar att det är svårt i tjänstemannajobb att anpassa arbetsuppgifter efter arbetstid. Mejlen och mötena blir inte färre bara för att man går hem tidigare.

För arbetarna är det viktigt att föra en dialog med sin arbetsgivare. De kanske inte är medvetna om att arbetsbördan är densamma som när personen jobbade heltid. För man en dialog blir det lättare att komma fram till en lösning som passar bra för båda parter.

Facket kan belysa problemet

Det facket kan göra i denna fråga är att belysa frågan med förhoppning om att arbetsgivaren ska förstå problemet. Utöver det finns det en möjlighet att frågan kan drivas från lokala fackföreningar ute på arbetsplatsen.

I Sverige är det idag heltidsarbeten som ökar medan deltidsarbeten minskar. Även arbetslösheten minskar i stort. Totalt är det fler i arbete idag än tidigare. Det är bra för individernas egen ekonomi och även för landet. Väljer man trots allt att gå ned i arbetstid måste man få göra det utan att straffas för sitt val, arbetsbördan måste vara jämförbar med arbetstiden.