arbetsförmedlingens analyschef annika sundén och man som sitter på en trappa och letar jobb i en tidningAnnika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen,menar att arbetsmarknaden fortfarande är stark men att statistiken pekar på en avmattning av ekonomin. Foto: Lina Siksjö/vanliga-fragor/arbetsformedlingen-a-kassa och VGstockstudio/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Långtidsarbetslösheten minskar, men inte i lika snabb takt som tidigare. Det skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande om sin verksamhetsstatistik för april månad. Statistiken visar även en nedgång av subventionerade anställningar

Arbetslösheten i Sverige har minskat stadigt sedan sommaren 2018, och enligt Arbetsförmedlingens statistik för april månad fortsätter denna minskning. Men enligt statistiken sker minskningen långsammare än den har gjort förut.

Färre är inskrivna på Arbetsförmedlingen i dag än för ett år sedan

Strax över 337 000 arbetslösa var inskrivna på Arbetsförmedlingen i slutet av april, vilket motsvarar 6,7 procent av den arbetsföra befolkningen. Jämfört med samma månad förra året är det 13 000 färre, vilket alltså pekar på en minskad arbetslöshet.

Av dessa hade 142 000 personer varit arbetslösa en lång tid, i minst ett år. Även det är en minskning sedan april 2018, nämligen 11 000 färre.

Enligt Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén är arbetsmarknaden fortfarande stark, men siffrorna tyder på en avmattning i ekonomin eftersom minskningen verkar plana ut. En sådan avmattning drabbar i första hand ofta dem som har svagare anknytning till arbetsmarknaden, menar hon.

Minskat anställningsstöd kräver mer samarbete mellan arbetsmarknadsaktörer

Statistiken visar också en minskning av antalet personer som arbetar med stöd. Antalet har gått från 102 000 personer vid årsskiftet till 97 000 personer under april.

En stor del av denna minskning har skett bland extratjänster, det vill säga anställningar som subventioneras av Arbetsförmedlingen. Dessa tjänster är särskilt viktigt för personer som befinner sig långt utanför arbetsmarknaden, berättar Annika Sundén. 

– När möjligheterna att få vissa typer av anställningsstöd minskar behöver vi arbeta mer tillsammans med arbetsgivarna och utbildningsväsendet kring utbildning, praktik och validering av utländska kompetenser, säger analyschefen.

Antalet varsel håller samma nivå som tidigare

En positiv trend i statistiken är att antalet varsel om uppsägning inte har blivit fler, utan håller samma nivå som det senaste året. Knappt 3 700 personer varslades om uppsägning i april.