Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna. Foto: Axel Adolfsson/Moderaterna

Politik

I höstens val har Moderaterna valt att ta fram ett eget valmanifest. Istället för att genomgå ännu ett val tillsammans med Alliansen. I manifestet inför en eventuell moderatledd mandatperiod vill de genom bland annat ett starkare rättsväsende och sänkt skatt ta fram 70 000 nya jobb.

Det var under lördagen som Arbetet rapporterade om Moderaternas löfte om att på sikt ta fram upp emot 70 000 nya jobb. Det är ett av de närmare 200 vallöften som partiledaren Ulf Kristersson tillsammans med sina moderatkollegor presenterar i det nya valmanifestet.

Kristersson menar att höjda skatter är ett hot mot tillväxten

Moderaterna har i flera fall kritiserats av Socialdemokraterna som anser att det av partiet är motstridigt att vilja sänka skatterna samtidigt som de vill se en förbättrad skola, vård och omsorg.
Ett påstående som Moderaterna ställer sig kritiska mot och menar istället att höjda skatter är det som kommer att stå i vägen för en starkare välfärd såväl för företagande och tillväxt. I valmanifestet skriver Moderaterna att höjd skatt inte är en långsiktig investering i frågan om den svenska välfärden.

Valmanifestets reformer ska leda till 70 000 nya jobb

Genom att leva upp till de omkring 200 löftena som det nya manifestet bygger på menar Moderaterna att det kommer leda till en jobbutveckling omfattande 70 000 nya jobb.
Moderaterna lovar också att alla arbetstagare som har en tillsvidareanställning på heltid varje månad ska få betala 500 kronor mindre i skatt. Pensionärer ska också gynnas genom minskad skatt då Moderaterna vill se att pensionen ska beskattas som vanlig arbetstagarlön.

Moderaterna vill investera i välfärden och skärpa migrationspolitiken

Moderaterna vill se till att vårdgarantin lever upp till förväntningarna genom kortare väntetider på bland annat operationer och specialbehandlingar. Behandlingar ska påbörjas inom en 60-dagars period efter det att ett medicinskt beslut har tagits.
Moderaterna utlovar också fler anställda poliser och hårdare straff för gängkriminalitet.
Även migrationspolitiken ska stramas åt för att Sverige ska minska antalet asylsökande. Detta genom tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta krav vid försörjningskrav relaterat till anhöriginvandring.