Nationalekonomen Lars Calmfors vill se högre löner inom välfärden. Foto: Pressbild / Arbetsmarknadsekonomiska rådet

Arbetsmarknad

Nationalekonomen Lars Calmfors vill se högre löner inom välfärden. Han vill därför att modellen där industrin bestämmer löneökningarnas storlek ses över och att man tar hänsyn till inom vilka yrken det behövs en högre lön.

Den procentuella löneökningen som industrin förhandlar fram i sitt kollektivavtal har kommit att kallas för märket. Märket har sedan 1998 fungerat som normen för hur stora löneökningar som tillåts på den svenska arbetsmarknaden.
Modellen där industrin fungerar som en norm tycker inte nationalekonomen Lars Calmfors om. Han menar att lönerna inom välfärden är för låg och att man måste kunna satsa på grupper där lönen är låg och inte bara förhålla sig till märket.

De som försökt få högre löneökning än märket har motarbetats

Fackförbundet Kommunal har tidigare försökt få högre löneökning än märket men varje gång har detta motarbetats av andra fackförbund, arbetsgivare och statliga Medlingsinstitutet.
Kritiken mot märket har vuxit sig allt större, framförallt hos låglöneförbunden, exempelvis service- och byggfacken. Man menar att man måste ta hänsyn till branschens behöv av högre lön.
En del hävdar dessutom att det är en jämställdhetsfråga. Kommunal menar bland annat att undersköterskor värderas för lågt om man jämför med industriarbetare och därför behövs en löneökning som är högre än märket.

Lars Calmfors vill se högre löner inom vården

Lars Calmfors tycker att märket varit bra för Sverige och att det gynnat både tillväxten och sysselsättningen men att det nu krävs en förändring.
Han pekar bland annat på den åldrande befolkningen som innebär att allt fler inom de närmsta åren kommer vara i behov av vård och omsorg. Efterfrågan på vård och omsorg måste även avspegla sig i lönekuvertet och då fungerar det inte att man rättar sig efter märket.
Calmfors vill se att lönerna ska kunna höjas där det råder brist på arbetskraft.

Svensk Näringslivs vd motsätter sig Calmfors förslag

Någon som inte alls är för Lars Calmfors förslag är Svenskt Näringslivs vd Peter Jeppsson. Han anser att modellen skapar en stabil arbetsmarknad och att den gjort nytta genom åren.
Jeppsson är tydlig med att man inte är emot att arbetsgivare betalar ut högre löner än märket. Han vill dock att sådana förhandlingar ska ske hos den enskilde arbetsgivaren och inte att man i centrala avtal ska skriva in att vissa grupper ska ha högre löneökning än andra.