upp och ner-vänd portmonnä med mynt och Ylva Johansson, arbetsmarknadsministerEn tydligare nedtrappning av a-kassan under lång arbetslöshet läggs till den pågående utredningen, som regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tillsatte 2018. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com och Kristian Pohl/Regeringskansliet

A-kassa

Regeringen gör ett tillägg till sin pågående utredning om a-kassans framtid. Förutom att a-kassan ska omfatta fler vill regeringen också att nedtrappningen av a-kassan ska bli tydligare. Detta direktiv är en av punkterna januariavtalet, skriver Publikt.

Regeringen har tidigare beslutat att utreda a-kassan för att identifiera saker som behöver ändras i a-kassans utformning. Utredningen ska föreslå hur a-kassan ska kunna omfatta fler och baseras på ersättningstagarens inkomst.

Nu har regeringen gett ett tilläggsdirektiv till utredningens tidigare uppdrag. Tilläggsdirektivet innebär att a-kassan ska trappas ner under arbetslöshetens gång, på ett tydligare sätt än innan. Ersättningen ska alltså bli mer märkbart mindre ju längre en person är arbetslös.

A-kassan ska omfatta personer med otrygg anställning

Den ursprungliga utredningen tillsattes förra året i februari. Tanken är att analysera den nuvarande a-kassan och föreslå hur de nuvarande arbetsvillkoren kan omformas.

Bland annat vill regeringen att även personer med otrygga och tillfälliga anställningar ska ha rätt till arbetslöshetsersättning. Det har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tidigare berättat för tidningen Arbetet. Exempelvis ska utredningen undersöka möjligheterna att omforma arbetsvillkoren till inkomstbaserade villkor.

Utredaren som leder utredningen är Maria Hemström, som också är generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen.

Utredningen är en del av januariavtalet

Tilläggsdirektivet om en tydligare nedtrappning av a-kassan är en del i det så kallade januariavtalet, det vill säga den överenskommelse som regeringen gjorde med Centerpartiet och Liberalerna. I avtalet är en av punkterna att a-kassan ska reformeras på det sätt som utredningen nu ska titta på:

”Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicuritymodell och öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned samt fasas ut i takt med arbetslöshetens längd.”

I och med tillägget kommer utredningstiden att förlängas. Tidigare var planen att ha utredningen klar den 31 januari nästa år, men detta skjuts nu upp till den 15 maj.