Egenanställda som arbetar uppdragsbaserat blandas ofta ihop med att vara företagare i stället för arbetstagare. Nu vill Egenanställningsföretagens branschorganisation underlätta för egenanställda om de blir arbetslösa genom att starta en ny a-kassa. Foto: VGstockstudio/Shutterstock.com

A-kassa

I dag har egenanställda svårt att få ersättning från de etablerade a-kassorna om de blir arbetslösa. Nu vill Egenanställningsföretagens branschorganisation starta en ny a-kassa för egenanställda. Men för att få starta en egen a-kassa krävs minst 10 000 medlemmar, skriver Arbetsvärlden.

Egenanställningsföretagens branschorganisation har påbörjat arbetet med att söka medlemmar för att starta en ny a-kassa för egenanställda. Bakgrunden är att egenanställda som arbetar uppdragsbaserat möts av oförstående och krånglig handläggning samt att de etablerade a-kassorna ifrågasätter hur de utövar sitt yrke.

Bedöms vara företagare i stället för arbetstagare

Egenanställningsföretagens branschorganisations ordförande, Stephen Schad, anser att problemet främst uppstår när de egenanställda bedöms vara företagare i stället för arbetstagare, vilket kan leda till att de inte får någon ersättning från a-kassan eller att de krävs på återbetalning.

Bara under tre första dagarna efter att Egenanställningsföretagens branschorganisation aviserat initiativet fick man in 1 000 intresseanmälningar. Men enligt lag behövs det minst 10 000 medlemmar för att få starta en a-kassa.

Enligt Stephen Schad har de sett att flera personer som arbetar uppdragsbaserat behandlas annorlunda jämfört med de som har tillsvidareanställning. Det finns en ideologisk grundsyn bland a-kassorna som finns i dag. De utgår ifrån att man har en tillsvidareanställning. 

Tolkningsutrymmet leder till orättvis bedömning

Alla a-kassor måste följa samma regelverk och lagar, men det finns ett tolkningsutrymme i lagen. Tolkningen av arbetstagarbegreppet har inte hängt med i tiden och det är den tolkningen som gör att de egenanställda arbetstagarna blir orättvist behandlade.

Enligt Stephen Schad menar a-kassorna att de egenanställda att inte räknas som arbetstagare eftersom de egenanställda är för självständiga från uppdragsgivaren. Det kan leda till att de inte får någon ersättning. Egenanställda borde egentligen betraktas som arbetstagare.

De som är egenanställda hittar och registrerar sina egna uppdrag hos ett egenanställningsföretag. Egenanställningsföretaget godkänner därefter uppdragen och anställer sedan personen som ska utföra uppdraget. Precis som andra arbetsgivare har egenanställningsföretaget ansvar för sjukersättning och semesterersättning. 

Begreppet arbetstagare måste uppdateras

Enligt Stephen Schad behöver det ske en uppdatering av hur arbetstagarbegreppet tolkas. Hela arbetsmarknaden har utvecklats men arbetstagarbegreppet har inte hängt med. Det blir allt vanligare med egenanställda, vilket är en del av utvecklingen på arbetsmarknaden.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har tillsynsansvar för a-kassorna. Ett av deras uppdrag är att se till att a-kassorna använder försäkringen lika. Men IAF:s jurist Jakob Heymowski håller med om att det finns tolkningsutrymme i lagen.

Förutom kravet om minst 10 000 medlemmar finns det även andra krav som måste uppfyllas för att få starta en egen a-kassa. A-kassans verksamhet får inte krocka med en befintlig a-kassa inom samma område. Men enligt Jakob Heymowski finns det ingen a-kassa om i dag har samma verksamhetsområde som krockar med hur Uppdragsarbetarnas a-kassa är formulerad.